Spotkanie podsumowujące rok projektu POLSKA CYFROWA w Muzeum Sztuki

GDZIE: ms1, ul. Więckowskiego 36

KIEDY: 20 czerwca 2021, godz. 12:00

Zgromadzonej publiczności pokazano efekty pierwszego roku realizacji projektu. Pracownicy działu edukacji oraz redaktor naczelna portalu zasoby.msl.org.pl zaprezentowali nie tylko zdigitalizowane muzealia, ale także ich opisy oraz możliwe sposoby pracy z tymi materiałami. Zostały one przystosowane do potrzeb odbiorców z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

W ramach trzech lat realizacji projektu finalnie zdigitalizowanych zostanie 1228 dzieł, z czego online udostępnionych 1150. Będą to zarówno dzieła sztuki dawnej (60 obiektów) oraz sztuki nowoczesnej (990 obiektów), filmy znajdujące się w kolekcji (78 obiektów), jak i materiały biblioteczne (100 obiektów). Udostępnionych zostanie także 5000 dokumentów zawierających metadane o dziełach. Oprócz tego powstanie łącznie 300 filmów w Polskim Języku Migowym opisujących zdigitalizowane muzealia pod kątem ich czytelności dla osób niesłyszących, a także tyle samo opisów w uproszczonym języku polskim oraz piktogramów opisujących zdigitalizowane muzealia w sposób ułatwiający ich percepcję osobom z zaburzeniami kognitywnymi. Wychodząc naprzeciw potrzeb osób niedowidzących i niewidzących, muzeum stworzy 300 audiodeskrypcji dzieł. Ponadto, w każdym roku realizacji projektu organizowane jest spotkanie edukacyjno-konsultacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z tych treści. Pierwsze z nich 20 czerwca 2021.   

Na dziedzińcu i w ogrodzie, oprócz prezentacji zasad działania i możliwości jakie daje portal zasoby.msl.org.pl, zaprosiliśmy także gości na wegatariańsko-wegański catering.

Całkowita wartość projektu: 4 994 130,11 zł (brutto) 4 432 737,49 zł (netto)

Wkład Funduszy Europejskich: 3 751 425,54 zł (netto)

Projekt pn. „Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN Galeria