Biblioteka

Godziny otwarcia:

poniedziałek, sobota, niedziela: nieczynne
wtorek, środa, piątek: 9.00 - 16.00
czwartek: 9.00 - 18.00

 

Kontakt:

tel.: (00 48) 42 633 97 90 wew. 56

kierownik Aneta Błaszczyk-Smolec
tel. +48 42 639 12 52
a.blaszczyk@msl.org.pl

 

KATALOGI

 

Biblioteka Muzeum Sztuki w Łodzi jest jedną z najstarszych w Polsce specjalistycznych bibliotek poświęconych sztuce. Działa w muzeum od początku jego istnienia. Czytelnia została otwarta 1 października 1933 roku.

Początkowo Biblioteka obejmowała przede wszystkim księgozbiór rodziny Bartoszewiczów o charakterze historycznym i literackim, ze znaczną kolekcją starych druków, jak również istotny zbiór archiwalny, sławne „Teki Bartoszewiczów”. W latach późniejszych księgozbiór ten w większości został przekazany do Miejskiej Biblioteki Publicznej, archiwalia zaś do Archiwum Państwowego w Łodzi. W 1968 r. na mocy decyzji dyrektora Ryszarda Stanisławskiego w strukturze Muzeum powołany został do życia Dział Dokumentacji Naukowej, a Biblioteka oraz Archiwum Zakładowe stały się jego częścią.

Zbiory biblioteki muzeum kształtowane są jako księgozbiór fachowy z zakresu historii sztuki i pokrewnych nauk humanistycznych. Obejmują obszerny, liczący ponad 40 tysięcy pozycji, księgozbiór, blisko 23 tysięcy katalogów wystaw krajowych i zagranicznych, w tym liczne katalogi wystaw polskich od lat sześćdziesiątych XX wieku. Osobny zbiór stanowi kolekcja cennych wydawnictw z lat międzywojennych.

Ponadto dział dysponuje zespołem kilkudziesięciu tysięcy zaproszeń, folderów i druków ulotnych wydawanych przez galerie i muzea, a także sporym zbiorem czasopism, w tym: "Art. Press”, „Artfrorum”, „Art. International”, „Art in America”, „Kunst Forum”, „Frieze”, „October”, „Leonardo”, reprint „MA”, „Sztuki Piękne”, „Maski”, „Fotograf Polski”, „Świat Fotografii”, „Fotografia". Księgozbiór jest uzupełniany poprzez zakupy, dary, jak również dzięki wymianie publikacji z kilkudziesięcioma instytucjami, m.in.: Stedelijk Museum w Amsterdamie, Sprengel Museum w Hanowerze, K20 K 21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen w Düsseldorfie, Van Abbemuseum w Eindhoven, The Israel Museum w Jerozolimie.

Najcenniejsze dokumenty, dotyczące głównie szeroko rozumianej awangardy, przechowywane są w zbiorach dokumentacji specjalnej. Należą do nich archiwa m.in.: F. i S. Themersonów, A. Nachta–Samborskiego, W. Strzemińskiego, zbiór „Biblioteki a.r.” i wydawnictw z pionierskiego okresu awangardy I połowy XX wieku, listy i korespondencja artystów, a także interesująca kolekcja druków i wydawnictw ulotnych polskiej neoawangardy lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w.

Biblioteka Muzeum Sztuki posiada m.in.:

książki Jana Brzękowskiego z lat 20-tych i 30-tych XX w. z ilustracjami Hansa Arpa, Maxa Ernsta, czy też wg projektu Fernanda Légera czy Rafała Malczewskiego,
prace teoretyczne Leona Chwistka i Witkacego,
„Exlibrysy Karola Hillera. Czternaście tablic ze wstępem Przecława Smolika” (1927),
„Futuryzm. Tram wpopszek ulicy. Skruty prozy i poemy”, Jerzego Jankowskiego (1920),
„But w butonierce”, Brunona Jasieńskiego (1921),
„Barwy. Poezje” Stanisława J. Leca [układ graficzny okładki proj. artysty malarza Otto Hahna] (1933),
„Futuro-gamy i futuro-poezje” Stanisława Młodożeńca (1934),
„Emila Zegadłowicza Dziesięć ballad o powsinogach beskidzkich” Emila Zegadłowicza – [z drzeworytami barwnemi Zbigniewa Pronaszki] (1929),
„Śpiewy o Rzeczpospolitej” Jalu Kurka [z okładką projektu Kazimierza Podsadeckiego] (1929), 
„Nowe usta. Odczyt o poezji” Tadeusza Peipera [rysunkami ozdobił Fernand Léger] (1925), 
„Szósta! Szósta!” Tadeusza Peipera (1926 z dedykacją autora), 
„Żywe linje. Poezje” [rysunkami ozdobił Juan Gris] (1924); 
poezje Juliana Przybosia z projektami Władysława Strzemińskiego: „Śruby” (1925), „Oburącz” (1926), „Z ponad” (1930), „W głąb lasu” (1932),
„Obłok w spodniach” Włodzimierza Majakowskiego [w przekładzie Juliana Tuwima, z rysunkami Jana Tschicholda] (1923)
kolekcję dzieł futurystycznych m.in. Filippo Tomaso Marinettiego „I novi poeti futuristi...” (1925), „L’Aeroplano del Papa. Romanzo profetico in versi liberi”, (1914), „Come si seducono le donne e si tradiscono gli uomi” (po 1920), „Futurismo e fascismo” (1924), „Spagna veloce e toro futurista. Poema paralibero seguito dalla tearia delle parole in libertá” (1931) czy Umberto Boccioniego „Pittura, scultura futuriste” (1914).

Lata sześćdziesiąte i następne są w dokumentacji specjalnej reprezentowane przez wydawnictwa takich artystów jak Tadeusz Kantor, Józef Robakowski, Andrzej Partum, Anastazy B. Wiśniewski, Antoni Mikołajczyk, Zbigniew Dłubak, jak również zbiory dokumentujące działalność Łodzi Kaliskiej, Galerii Wymiany, Galerii Wschodniej, Galerii Czyszczenie Dywanów, Warsztatu Formy Filmowej, „Konstrukcji w Procesie” i in.

Niemniej interesującą częścią Działu Dokumentacji jest zbiór fotografii cyfrowej i analogowej, która podlega systematycznej digitalizacji, jak choćby dokumentacja wystaw z lat 1930 – 2008 licząca kilkanaście tysięcy fotografii oraz zbiór fotografii obiektów z kolekcji muzeum, regularnie rozbudowywany i udostępniany dla potrzeb wydawniczych. Fotografia dokumentacyjna wystaw i wydarzeń muzealnych, poszerzana jest o wybraną dokumentację wystaw życia artystycznego Łodzi.

Biblioteka ms od 2011 roku współpracuje z katalogiem centralnym polskich bibliotek naukowych i akademickich –   NUKAT.

Zobacz także