Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi - konferencja prasowa

Od sierpnia 2020 roku, dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach programu Polska Cyfrowa realizowany będzie projekt pod nazwą „Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi”. W związku z tym w ciągu następnych 3 lat planowane jest cyfrowe opracowanie wielu kolejnych dzieł z muzealnej kolekcji i udostępnienie ich publiczności na portalu zasoby.msl.org.pl, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu pozwoli też na częściową przebudowę infrastruktury informatycznej muzeum. Nie trzeba dodawać, że w dobie pandemicznych zagrożeń tego typu wsparcie digitalizacyjnych działań muzeum jest trudne do przecenienia.

Dla instytucji projekt ten jest kontynuacją digitalizacyjnych i upowszechniających działań prowadzonych w poprzednich latach, przede wszystkim w ramach 5 edycji programu KULTURA+, realizowanych od 2011 do 2015, a także projektu pn. „Nowoczesny dostęp do zasobów Muzeum Sztuki” zrealizowanego w 2017, którego efektem jest m.in. powstanie portalu zasoby.msl.org.pl, gdzie publikowane są kolejne cyfrowe opracowania dzieł z kolekcji a także inne materiały muzealne towarzyszące wystawom, działalności naukowej, edukacyjnej i promocyjnej. 

Analizy wewnętrzne prowadzone w muzeum pokazują, że zarówno kolekcja sztuki dawnej, jak i przede wszystkim kolekcja sztuki XX i XXI wieku – która jest najstarszym, a zarazem jednym z najbogatszych i najważniejszych zbiorów sztuki nowoczesnej i współczesnej w tej części Europy – wciąż wymagają wielu działań opracowujących i upowszechniających je cyfrowo. Muzeum, chcąc sprostać temu wyzwaniu, musi stale inwestować nie tylko w działania merytoryczne, ale także w najnowsze rozwiązania techniczne i organizacyjne na polu digitalizacji. Posiadane przed realizacją projektu zasoby kadrowe, serwerowe i informatyczne nie pozwalały na stworzenie odpowiednio zaawansowanego systemu upowszechniania tych treści oraz zwiększania wydajności prac digitalizacyjnych. 

W ramach projektu, w ciągu 3 lat, planowanych jest zdigitalizowanie 1228 dzieł,  z czego online udostępnionych zostanie 1150. Będą to zarówno dzieła sztuki dawnej  (60 obiektów) oraz sztuki nowoczesnej (990 obiektów), filmy znajdujące się w kolekcji  (78 obiektów), jak i materiały biblioteczne (100 obiektów). Udostępnionych zostanie także 5000 dokumentów zawierających metadane o dziełach. Oprócz tego powstanie łącznie 300 filmów w Polskim Języku Migowym opisujących zdigitalizowane muzealia pod kątem ich czytelności dla osób niesłyszących, a także tyle samo opisów w uproszczonym języku polskim oraz piktogramów opisujących zdigitalizowane muzealia w sposób ułatwiający ich percepcję osobom z zaburzeniami kognitywnymi. Wychodząc naprzeciw potrzeb osób niedowidzących i niewidzących, muzeum stworzy 300 audiodeskrypcji dzieł. Ponadto, w każdym roku realizacji projektu zorganizowane będzie spotkanie edukacyjno-konsultacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z tych treści.

Termin realizacji projektu: sierpień 2020 – lipiec 2023

Całkowita wartość projektu: 4 994 130,11 zł (brutto) 4 432 737,49 zł (netto)

Wkład Funduszy Europejskich: 3 751 425,54 zł (netto)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLN 


Galeria