W związku z obchodami urodzin miasta Łodzi, w dniu 26 lipca 2024 (piątek) bilety wstępu do oddziałów ms1 i ms2 będzie można kupić w cenie 1 zł. Bilety dostępne wyłącznie w sprzedaży stacjonarnej w punktach kasowych.

Spotkanie dla podopiecznych z Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli

27 kwietnia 2023 w ramach projektu "Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi" odbyło się spotkanie, na które zaproszone zostali podopieczni z Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

Obszar edukacyjny w projekcie "Cyfrowe udostępnienie zbiorów MSŁ" to działania upowszechniające i dostępnościowe. Dygitalizowane dzieła sztuki zyskują w procesie projektowym opisy dedykowane odbiorczyniom i odbiorcom o różnym stopniu sprawności i komunikacji. Spotkanie podsumowujące kolejny rok pracy stało się doskonałą okazją do podzielenia się z naszymi gośćmi efektami pracy. Opisy dygitalizowanych dzieł czynią czytelnym nasz portal zasoby.msl.org.pl oraz codzienną pracę warsztatową. Podczas spotkania podzieliliśmy się naszymi kompetencjami, wiedzą i umiejętnościami z gośćmi ze Zduńskiej Woli – Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

________________________

W ramach trzech lat realizacji projektu "Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi" finalnie zdigitalizowanych zostanie 1228 dzieł, z czego online udostępnionych 1150. Będą to zarówno dzieła sztuki dawnej (60 obiektów) oraz sztuki nowoczesnej (990 obiektów), filmy znajdujące się w kolekcji (78 obiektów), jak i materiały biblioteczne (100 obiektów). Udostępnionych zostanie także 5000 dokumentów zawierających metadane o dziełach. Oprócz tego powstanie łącznie 300 filmów w Polskim Języku Migowym opisujących zdigitalizowane muzealia pod kątem ich czytelności dla osób niesłyszących, a także tyle samo opisów w uproszczonym języku polskim oraz piktogramów opisujących zdigitalizowane muzealia w sposób ułatwiający ich percepcję osobom z zaburzeniami kognitywnymi. Wychodząc naprzeciw potrzeb osób niedowidzących i niewidzących, muzeum stworzy 300 audiodeskrypcji dzieł. Ponadto, w każdym roku realizacji projektu organizowane jest spotkanie edukacyjno-konsultacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z tych treści. Pierwsze z nich odbyło się 20 czerwca 2021 roku, drugie 5 października 2021 roku.

Całkowita wartość projektu: 4 994 130,11 zł (brutto) 4 432 737,49 zł (netto)

Wkład Funduszy Europejskich: 3 751 425,54 zł (netto)

Projekt pn. Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwota dofinansowania: 679 359,96 PLNGaleria