Kilkanaście kości do gry leżących obok siebie. Kilkanaście kości do gry leżących obok siebie.

Ekspozycja pracy Alea iacta est w budynku MS2 nawiązuje do Sali Neoplastycznej, zaprojektowanej przez Władysława Strzemińskiego i zlokalizowanej w budynku MS1. O ile ta ostatnia ma charakter uniwersalny – zorientowana jest na całościową przebudowę nowoczesnego życia, o tyle projekt Stanisława Dróżdża nosi w sobie przede wszystkim wymiar egzystencjalny – stymuluje każdego z odbiorców do namysłu nad wyjątkowością własnego losu.

Wystawa otwarta w ms2

poniedziałek: nieczynne
wtorek: 9.00-16.00
środa - niedziela: 12.00 - 18.30

ul. Ogrodowa 19

Zdjęcie osoby podpierającej się o fortepian Zdjęcie osoby podpierającej się o fortepian

Zygmunt Krauze jest jednym z najwybitniejszych współczesnych kompozytorów, pianistą i pedagogiem. Nowatorem i prekursorem wielu nowoczesnych tendencji w muzyce. Muzeum Sztuki w Łodzi dokonało bezprecedensowego zakupu wszystkich rękopisów dzieł Zygmunta Krauzego – ponad stu partytur i szkiców, zaczynając od szkolnych zeszytów, na najnowszych utworach kończąc, oraz najwartościowszej części korespondencji kompozytora.

Wystawa otwarta w ms1 

poniedziałek: nieczynne
wtorek: 9.00-16.00
środa - niedziela: 12.00 - 18.30

ul. Gdańska 43

czerwona szyta rzeźba. czerwona szyta rzeźba.

"Proces powstawania dzieła sztuki to stan permanentnego przebywania na granicy między intuicją i podświadomością, analizą i dedukcją. To czuwanie, by nie oddać prymatu jednej z dwóch skrajności […]". 

Jan Kucz

Wystawa otwarta w ms2

poniedziałek: nieczynne
wtorek: 9.00-16.00
środa - niedziela: 12.00 - 18.30

ul. Ogrodowa 19

Obiekt przestrzenny na ciemnym tle, po lewo czarne napisy na różowym tle Obiekt przestrzenny na ciemnym tle, po lewo czarne napisy na różowym tle

Twórczość Andrzeja M. Bartczaka rozpięta jest między przedstawieniem i abstrakcją, między wrażeniem i konkretem materii, między informelowym automatyzmem i dadaistycznym eksperymentem, między tworzeniem nowego a twórczym metabolizmem, zbieraniem, ocalaniem i przechowywaniem. W warstwie tematycznej ta sztuka posiada odniesienia do pejzażu, poezji, literatury, muzyki oraz sztuki mistrzów i przyjaciół Andrzeja M. Bartczaka. 

Wystawa otwarta w ms1 

ul. Gdańska 43
 

poniedziałek: nieczynne
wtorek: 9.00-16.00
środa - niedziela: 12.00 - 18.30

Łukasik materiały elektorniczne Łukasik materiały elektorniczne

„Wszystko co człowiek robi dotyczy jego samego i o nim opowiada. Ciekawe jest to, że trywialne epizody, na które jesteśmy skazani, artysta potrafi przemienić w intrygującą tajemnicę.”

Mariusz Łukasik

Wystawa otwarta w ms2

poniedziałek: nieczynne
wtorek: 9.00-16.00
środa - niedziela: 12.00 - 18.30

ul. Ogrodowa 19