Ekspertyzy

Muzeum Sztuki w Łodzi nie udziela informacji na temat wartości rynkowej i autentyczności obiektów zabytkowych będących własnością osób prywatnych. W przypadku konsultacji dla instytucji państwowych prosimy o zwrócenie się z prośbą o ekspertyzę drogą oficjalną do dyrekcji Muzeum Sztuki na adres pocztowy lub mailem:

Andrzej Biernacki
Dyrektor
Muzeum Sztuki w Łodzi
ul. Więckowskiego 36
90-734 Łódź
e-mail: muzeum@msl.org.pl