Działalność naukowa

Muzeum Sztuki posiada status jednostki naukowo-badawczej, a cały zespół merytoryczny Muzeum prowadzi rozbudowany zestaw prac badawczych: związanych bezpośrednio z aktualnymi wystawami, niezwykle różnorodną kolekcją i archiwami, ale też takich, które wspomagają procesy autorefleksji Muzeum – budują i poddają krytycznej ocenie rozumienie roli instytucji kultury, zwłaszcza miejsca i funkcji muzeum sztuki w zmieniających się warunkach społecznych, ekonomicznych i politycznych, a może przede wszystkim w obliczu zmian na obszarze produkcji artystycznej.