Projekt "Awangarda bez granic"

Muzeum Sztuki w Łodzi w 1931 roku udostępniło publiczności sztukę nowoczesną – jako pierwsze
w Europie publiczne muzeum otwarte na doświadczenie sztuki awangardowej i otwarte na każdego gościa. W Roku Awangardy świętujemy tę otwartość, udostępniając rdzeń Kolekcji Sztuki XX i XXI wieku tym, którzy wymagają szczególnych metod kontaktu ze sztuką – osobom niedowidzącym i niewidomym, osobom niedosłyszącym i niesłyszącym, oraz osobom ze spektrum autyzmu. To oni są adresatami projektu „Awangarda bez granic”.

Wierzymy w prawo każdego do równego dostępu do kultury. Dlatego osoby ze spektrum autyzmu mogą zapoznać się ze 100 specjalnie przygotowanymi opisami dzieł sztuki. Są one przygotowane w uproszczonym języku polskim, wzorowanym na regułach Charlesa Kaya Ogdena. W nich słownictwo zostało ograniczone do 800 podstawowych słów; wyrażenia są proste i pozbawione metafor. Osoby nie potrafiące czytać mogą zapoznać się ze specjalnie przygotowanymi piktogramami, przekazującymi podstawowe informacje o dziełach sztuki. Dla osób słabo słyszących
i niesłyszących zostało przygotowanych 60 filmów w Polskim Języku Migowym. Opisy dzieła sztuki zostały w nich zamigane przez lektora PJM. Mogą oni również przeczytać tekst w języku polskim, analogiczny wobec migowego komunikatu. Osoby niedowidzące i niewidome mogą wysłuchać 100 audiodeskrypcji dzieł sztuki, nagranych przez lektora. Materiały przygotowane w projekcie „Awangarda bez granic” nie są przeznaczone wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami, ale również jako narzędzie dla pedagogów i terapeutów.

Materiały przygotowane w projekcie zostaną włączone do publicznego obiegu od 1.11.2017 w ramach nowej platformy internetowej Muzeum Sztuki w Łodzi.

Projekt „Awangarda bez granic” został zrealizowany dzięki programowi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna”.

PROJEKT „AWANGARDA BEZ GRANIC” REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU „KULTURA DOSTĘPNA”.

 


Źródło finansowania: Urząd Marszałkowski w Łodzi.