Rozwój „Międzynarodowej Kolekcji Sztuki XX i XXI w." Muzeum Sztuki w Łodzi - edycja X

Priorytetowe dla rozbudowy Kolekcji Sztuki XX i XXI w. jest odniesienie do tego, w jaki sposób w sztuce współczesnej przekształcana, rozwijana i aktualizowana jest sztuka awangardowa. Awangarda, ze względu na jej fundamentalną rolę dla kolekcji i instytucji Muzeum Sztuki, określa zasadniczą perspektywę dla refleksji teoretycznej, projektów badawczych oraz kuratorskich poszukiwań, na podstawie których zakreślamy kierunki rozbudowy zbiorów pozostając równocześnie uwrażliwionymi na społeczną i polityczną recepcję i percepcję sztuki. Równie istotne jest założenie o społeczne odpowiedzialności sztuki oraz konieczności współuczestnictwa w transformacji rzeczywistości. Współczesny kontekst sztuki nadaje nowe znaczenie znajdującym się w Kolekcji dziełom sztuki awangardowej i nowoczesnej, który to nie petryfikuje, lecz redefiniuje ich historyczną i artystyczną rangę uruchamiając kolejne warstwy ich krytycznego potencjału. Biorąc pod uwagę doświadczenia Muzeum Sztuki można uznać, że program rozszerzania kolekcji w dużym stopniu przyczynił się do zwiększenia rozmachu programu wystaw. Poszukiwanie nowych kontekstów dla Kolekcji instytucji to ważny element strategii pozwalający na bazowanie na zasobach przy ciągłym tworzeniu dla nich nowej ramy.

W ramach dziesiątej edycji projektu w 2021 roku zaplanowano zakup 49 dzieł, w tym 14 artystów polskich (Agata Bogacka, Urszula Broll, Jakub Czyszczoń, Ola Kozioł, Stanisław Kubicki, Edward Łazikowski, Gizela Mickiewicz, Małgorzata Mirga Tas, Teresa Tyszkiewicz, Yo Als Jetzt – Andrzej Awsiej, Joanna Kabala Maciej Ruciński; Ziemia Mindel Würm – Marek Rogulski, Piotr Wyrzykowski), a także 5 artystów z zagranicy (Jasmina Cibic, Gluklya – Natalia Pershina-Yakimanskaya, Katja Novitskova, Mykola Ridnyi, Zanis Waldheims). Dofinansowanie MKiDN – 1.050.000,00 zł. Środki własne - 185 295,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego:


Zobacz także