Praca: Dokumentacja Wyobraźni

Muzeum Sztuki - w odpowiedzi na nałożone na nas wszystkich ograniczenia w zakresie przemieszczania, spotykania czy komunikowania się - inicjuje internetową kolekcję „Praca = Dokumentacja wyobraźni” złożoną z prac międzynarodowej grupy artystek i artystów. W poszukiwaniu aktualnych rozwiązań, kierujemy się w przeszłość, czerpiąc inspiracje z neoawangardowych praktyk artystycznych.

 

STRONA KOLEKCJI


Inicjowana przez nas kolekcja nawiązuje do działania węgierskiego historyka sztuki László Beke, który w 1971 roku wysłał do grupy znajomych artystów listy z zaproszeniem do reakcji na hasło „Praca = Dokumentacja wyobraźni”. Kolekcja otrzymanych odpowiedzi stała się istotnym elementem w rozwoju środkowoeuropejskiej sztuki konceptualnej, a także świadectwem nieformalnej sieci relacji. W obliczu obecnego kryzysu podjęliśmy dialog z tym historycznym gestem, prosząc grupę współpracujących z Muzeum artystek i artystów o nadesłanie odpowiedzi na to samo hasło.

Obowiązujące aktualnie ograniczenia komunikacyjne zaktualizowały artystyczne metody wypracowane przed globalizacją, a po niemal 30 latach działanie László Beke i jego motto nabrały nowego znaczenia. Dziś wskazywać mogą one nie tylko na granice pracy twórczej, ale i na problem wielu artystek i artystów w obliczu niemożliwości wykonywania zawodu.

Rozwijająca się w czasie kolekcja dzieł-plików nadesłanych z różnych szerokości geograficznych stanowi archiwum wyobraźni i manifest solidarności ponad narodowymi granicami, szczególnie potrzebnej w kontekście ich zamykania oraz groźby politycznego izolacjonizmu. Gest ten nie bez przyczyny podejmowany jest właśnie przez Muzeum Sztuki – instytucję od samego początku opartą na transnarodowej solidarności i współpracy artystek i artystów.

Prace publikowane będą od 1 czerwca 2020 r. na dedykowanym blogu documentation-of-imagination.msl.org.pl/ oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Muzeum Sztuki w Łodzi. Po zebraniu kolekcji, zostaną one udostępnione publiczności również w siedzibie Muzeum Sztuki.

 

W projekcie wezmą udział m.in.: Alan Butler, Carolina Caycedo, Celine Condorelli / Wendelien van Oldenborgh, Tatiana Czekalska / Leszek Golec, Wojciech Dada / Rafał Jakubowicz, Sanja Iveković, Cecylia Malik, Anna Nowicka, Pakui Hardware, Jadwiga Sawicka, Alicja Rogalska, Suzanne Treister.

Kuratorki i kuratorzy: Jakub Gawkowski, Daniel Muzyczuk, Katarzyna Słoboda, Joanna Sokołowska

Identyfikacja wizualna: Katarzyna Jasińska