Ekologie miejskie

„Ekologie miejskie” mają swoje korzenie w tym co lokalne; w działaniach zmieniających codzienne praktyki i budujących międzydyscyplinarną platformę współpracy dla różnych grup. Ich celem jest wypracowanie zespołu dobrych praktyk, które wykorzystują potencjał miejski, ale podważają retorykę nowości, na rzecz działań zrównoważonych.

„Ekologie miejskie” to sposób myślenia o otoczeniu, który zakłada świadomość obecności i wpływu innych organizmów – roślin i zwierząt. To kwestionowanie podziału między naturą i kulturą; proces polegający na uświadamianiu skomplikowanych relacji pomiędzy światem materii ożywionej i nieożywionej. Ta metabolistyczna wspólnota nie pozwala być obojętnym na złożoność powiązań ze środowiskiem.

„Ekologie miejskie” są narzędziem kolektywnej produkcji wiedzy o miejscu; promowaniem idei oddolnego projektowania miasta, poddającej refleksji i krytyce antropocentryczne oraz podporządkowane ekonomii spojrzenie na kulturę.


Strona projektu Ekologie Miejskie


kuratorki/curators: Aleksandra Jach, Katarzyna Słoboda
koordynacja/production: Martyna Gajda (2011), Monika Wesołowska (2012), Beata Bocian/Monika Wesołowska (2013)

Projekt strony: Hakobo
Opracowanie: Quality Pixels