W dniu 30 maja (czwartek) wszystkie oddziały Muzeum Sztuki w Łodzi będą nieczynne.

Zwichnięty czas

Zwichnięty czas to czas, który wypadł z dobrze znanych nam ram, wymykający się normom i linearnemu myśleniu. Wymiar, w którym mieszają się relacje między przeszłością, przyszłością i teraźniejszością, a także tym, co prywatne i współdzielone. Wystawa proponuje refleksję nad upływem czasu i sposobami jego doświadczania, zarówno w wymiarze osobistym, jak i społecznym.  

INFO

Miejsce

ms1, ul. Więckowskiego 36, wejście od ul. Gdańskiej 43

Czas

3.06 - 18.09.2022

Wernisaż

3.06.2022, piątek, godz. 18.00

kuratorka

Katarzyna Słoboda

koordynacja

Łukasz Broda, Monika Wesołowska

koordynacja druków

Martyn Kramek

koordynacja komunikacji

Aleks Matuska, Kinga Świtoniak

projekty graficzne

Dominika Federowicz

zespół techniczny

Łukasz Janicki, Krzysztof Francek, Adam Maj, Marcin Mirończuk, Adam Stachul, Ireneusz Szymarek

Norma, w centrum której znajduje się człowiek i do której jesteśmy przyzwyczajeni, nie działa, zawodzi nas. Nasz tryb życia nie sprawdza się, a jego konsekwencje odczuwamy nie tylko my, ale również inne gatunki i cały ekosystem. Intensywne eksploatowanie zasobów naturalnych doprowadziło do katastrofy ekologicznej. Stajemy przed koniecznością zmiany perspektywy i przemyślenia naszego miejsca na planecie.

W prezentowanych na wystawie pracach to, co intymne, przenika się z tym, co planetarne. Dla części artystek i artystów punktem wyjścia są pamięć oraz prywatne narracje snute poprzez materialność przedmiotów, fotografii, wideo czy dźwięku. Jest to widoczne w pracach Mai ∀. Ngom, Kuby Stępnia czy Magdaleny Franczak. Marta Krześlak i Agnieszka Polska poprzez medium rzeźby i wideo opowiadają o uwikłaniu jednostki i społeczeństwa w katastrofę klimatyczną. Inne zaś twórczynie postulują emancypację grup mniejszościowych (Pauline Boudry / Renate Lorenz).

Wystawa „Zwichnięty czas” nie jest tylko artystycznym komentarzem do codziennego doświadczania problemów globalnych, lokalnych i prywatnych. To także zaproszenie do wspólnego poszukiwania alternatyw dla dotychczasowych sposobów doświadczania czasu. Zachęca, żeby potraktować życie nielinearnie i otworzyć się na inność, zarówno w drugiej istocie, jak i w nas samych. Jedną z propozycji może być rozumienie i odczuwanie upływu czasu poprzez ciało, wsłuchanie się w jego rytm. Sprzyja temu przestrzeń wystawy. Są tu warunki do tego, by czas odbierać inaczej, żeby wyrwać się z ciągłego biegu i skierować swoją uwagę na kwestie, które do tej pory nam umykały. 

Każda kontuzja wymaga troski. Lekarstwem na zwichnięcia czasu jest afirmacja własnego rytmu życia, połączona z akceptacją doświadczeń innych osób i bytów. Proces gojenia musi brać pod uwagę doświadczenia tych, których głosy były do tej pory wypychane za margines. Wystawa rozpoznaje potrzebę nie tylko zrobienia (czaso)przestrzeni dla różnych tożsamości i sposobów życia. Zachęca także do aktywnego sprzeciwu wobec wykluczenia i wrogości wobec innych. Wyleczyć kontuzjowany czas możemy tylko wtedy, gdy będziemy działać wspólnie.


Artystki, artyści, osoby tworzące sztukę:

Ania Bąk, Hannah Black, Pauline Boudry / Renate Lorenz, Alicja Czyczel, Ewa Dziarnowska, Eiko & Koma, Magdalena Franczak, Marta Krześlak, Haroon Mirza, Maja ∀. Ngom, Agnieszka Polska, Kuba Stępień


Chętnie dowiemy się co myślisz o wystawie! Wypełnij ankietę

Mecenas Muzeum Sztuki w Łodzi

logo fundacji Staraków
Fundacja Staraków

Podziel się informacją

Wydarzenia towarzyszące

Załączniki

Galeria

INFO

Miejsce

ms1, ul. Więckowskiego 36, wejście od ul. Gdańskiej 43

Czas

3.06 - 18.09.2022

Wernisaż

3.06.2022, piątek, godz. 18.00

kuratorka

Katarzyna Słoboda

koordynacja

Łukasz Broda, Monika Wesołowska

koordynacja druków

Martyn Kramek

koordynacja komunikacji

Aleks Matuska, Kinga Świtoniak

projekty graficzne

Dominika Federowicz

zespół techniczny

Łukasz Janicki, Krzysztof Francek, Adam Maj, Marcin Mirończuk, Adam Stachul, Ireneusz Szymarek

Podziel się informacją