Zmiennokształtność: Eisenstein jako metoda

Publikacja rozwija temat zmiennokształtności podjęty wcześniej na wystawie w Muzeum Sztuki w Łodzi. Autorki i autorzy traktują Eisensteina jako metodę. Odwołują się do jego teorii i praktyki przy jednoczesnym sytuowaniu jej w kontekście biografii artysty. Dzięki temu udaje im się pokazać, jak dyskurs ten wyłania się z konkretnego doświadczenia i dotyka tematów istotnych także dla sztuki współczesnej. 

Sam artysta wskazuje takie rozwiązanie, używając w swoim monumentalnym dziele teoretycznym Metoda skrótu „M”, który oznacza – zamiennie – zarówno metodę, jak i „mémoires” (wspomnienia).

Na publikację złożyły się eseje Aleksandry Jach oraz Eleny Vogman i Iana Christiego –  badaczy twórczości Eisensteina, a także dokumentacja wystawy Zmiennokształtność: Eisenstein jako metoda.

W książce znajdują się liczne reprodukcje rysunków Eisensteina pochodzących z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, nowojorskiej galerii Alexander Gray, moskiewskiego Archiwum Literatury i Sztuki oraz kolekcji Rodnianskich.


Wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi
Autorzy tekstów: Aleksandra Jach, Elena Vogman, Ian Christie
Koncepcja i redakcja naukowa: Aleksandra Jach
Redakcja stylistyczno-językowa i korekta: Agnieszka Hatowska
Redakcja stylistyczno-językowa wersji angielskiej: William Gilcher, Eliza Rose
Koordynacja wydawnicza: Martyn Kramek
Projekt graficzny i skład: Turbodizel

ISBN 978-83-63820-74-9
Rok wydania: 2018
Format: 22 x 27 x 1,5 cm
Oprawa: miękka
Ilość stron: 180
Ilość ilustracji: ok 109  (103 kolorowe i 6 czarno-białych)
Język: wydanie dwujęzyczne polskio-angielskie

Publikacja towarzysząca wystawie „Eisenstein jako metoda” 22.06 - 23.09.2018 Muzeum Sztuki | ms¹ Więckowskiego 36, Łódź

Cena: 75 zł
Publikacja dostępna w sprzedaży w naszej księgarni.


POBIERZ FRAGMENT      KSIĘGARNIA


 

Podziel się informacją

Podziel się informacją