Współpraca Muzeum Sztuki w Łodzi z MoMA

Muzeum Sztuki w Łodzi i Museum of Modern Art w Nowym Jorku prowadzą kooperację w ramach projektu Contemporary and Modern Art Perspectives in a Global Age Initiative (C-MAP).

W 2015 roku Muzeum Sztuki oraz MoMA zorganizowały dwutygodniowe badawcze pobyty kuratorskie w Łodzi i Nowym Jorku. W styczniu Muzeum Sztuki w Łodzi odwiedzili Juliet Kinchin – kuratorka działu Designu i Architektury MoMA oraz David Platzker – kurator działu Rysunku i Grafiki MoMA. Na przełomie czerwca i lipca MoMA odwiedziło dwóch kuratorów z Muzeum Sztuki: Paulina Kurc-Maj i Daniel Muzyczuk. Celem wymiany było zainicjowanie wzajemnych badań dotyczących kolekcji, które mają prowadzić do długoterminowych obustronnych wypożyczeń obiektów ze zbiorów instytucji oraz do zacieśnienia współpracy na innych polach.

Więcej o projekcie: GLOBAL RESEARCH.C-MAP

W ramach projektu C-MAP Muzeum Sztuki w Łodzi bierze także udział w inicjatywie Post: notes on modern and contemporary art around the globe. POST to platforma internetowa zapoczątkowana i prowadzona przez nowojorskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MoMA) przy współpracy z międzynarodową siecią instytucji partnerskich. Muzeum Sztuki w 2013 roku dołączyło do sieci i współpracuje przy opracowywaniu treści na temat sztuki Europy Środkowo-Wschodniej. 

Post to internetowa publikacja projektu badawczego o nazwie C-MAP (Contemporary and Modern Art Perspectives), skupiająca się na sztuce XX i XXI wieku z regionów, które mają silną tradycję sztuki nowoczesnej, jednak w przeszłości były słabo reprezentowane w kolekcji i programie wystawienniczym MoMA: Ameryki Łacińskiej, Azji Wschodniej i Europy Środkowo-Wschodniej. 

Platforma została uruchomiona w lutym 2013 roku jako rodzaj sieciowego mariażu pomiędzy magazynem internetowym, archiwum online, przestrzenią dla nowych projektów artystycznych oraz forum dyskusji. Poprzez publikacje różnorakich treści: od bardziej specjalistycznych artykułów, przez wywiady z artystami i prezentacje ich prac, po sprawozdania ze scen artystycznych krajów z powyższych regionów, post ma nadzieję przyciągnąć różnorodnych użytkowników i zamienić się w miejsce dyskusji zarówno dla specjalistów, jak i amatorów sztuki. Redakcja post zachęca swoich czytelników do  aktywnego uczestnictwa: każdy może utworzyć własny profil, umożliwiający śledzenie aktualizacji oraz udział w dyskusjach poprzez dodawanie własnych tekstów, zdjęć czy nagrań w odpowiedzi na poruszane tematy.

Program C-MAP zapoczątkowano w 2009, by poszerzyć rozumienie historii sztuki nowoczesnej i w efekcie także program wystawienniczy i edukacyjny oraz kolekcję MoMA. Badania prowadzone w ramach C-MAP opierają się na założeniu, że historia dwudziestowiecznego modernizmu artystycznego jest o wiele bardziej złożona niż jej najbardziej znane, kanoniczne fragmenty skupiające się na sztuce z Europy Zachodniej i USA. C-MAP stawia sobie za cel zrozumienie historycznych przesłanek oraz współczesnych warunków funkcjonowania międzynarodowych sieci artystycznych, a także docieranie do tych historii sztuki nowoczesnej, które są wciąż zbyt mało znane poza krajami swojego pochodzenia.

post.at.moma.org