W związku z obchodami urodzin miasta Łodzi, w dniu 26 lipca 2024 (piątek) bilety wstępu do oddziałów ms1 i ms2 będzie można kupić w cenie 1 zł. Bilety dostępne wyłącznie w sprzedaży stacjonarnej w punktach kasowych.

Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które jest wiodącą w Polsce jednostką zajmującą się opracowywaniem i wdrażaniem programów nauczania z zakresu profesjonalizmu lekarskiego rozpoczyna w tym roku współpracę z łódzkim Muzeum Sztuki. Muzeum udostępni CEM swoje zasoby sztuki współczesnej aby umożliwić prowadzenie innowacyjnych zajęć, mających na celu zwiększanie wrażliwości społecznej przyszłych lekarzy.

Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii i wprowadzaniem nowych, często przełomowych metod leczniczych i diagnostycznych, medycyna zagubiła w dużej mierze umiejętność holistycznego spojrzenia na pacjenta. Podzieliła go na układy i narządy będące domeną poszczególnych specjalizacji. W efekcie tego pacjenci na całym świecie coraz częściej zaczęli zgłaszać skargi na przedmiotowe traktowanie przez pracowników służby zdrowia i brak zainteresowania oraz szacunku dla ich indywidualnych potrzeb. Tymczasem  obowiązująca od dawna definicja zdrowia obejmuje nie tylko dobrostan fizyczny, ale też psychiczny i społeczny. W odpowiedzi na niezadowolenie chorych i ich rodzin, uczelnie medyczne wszczęły wprowadzanie modyfikacji w programach nauczania, kładąc coraz większy nacisk na budowanie u przyszłych lekarzy umiejętności właściwej komunikacji z pacjentami i ich bliskimi, empatycznego rozumienia ich potrzeb i respektowania praktykowanych przez nich wartości kulturowych i religijnych. Wszystkie te działania mają na celu rozwijanie profesjonalizmu lekarskiego, który stał się nie tylko nowym przedmiotem nauczania ale też nową dziedziną badań naukowych. Współczesne kształcenie w tej dziedzinie oparte jest między innymi na wykorzystywaniu szeroko pojętej sztuki, w tym zarówno sztuk wizualnych jak  i literatury. Dzięki owej interdyscyplinarnej metodzie, studenci medycyny rozwijają zdolności refleksji nad relacjami społecznymi w całej ich złożoności i wielowymiarowości.

 

Galeria