Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych powołano we wrześniu 2004 roku. Projekt stworzenia kolekcji został zainicjowany w ramach Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu”, finansowanego z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz przez prywatnych sponsorów. W skład Komisji Zakupów weszli krytycy i historycy sztuki: Dorota Jarecka, Dorota Monkiewicz, Maria Morzuch, Grzegorz Musiał, Paweł Sosnowski, a w 2007 roku – Jarosław Suchan. W 2008 roku Towarzystwo podpisało z Muzeum Sztuki w Łodzi umowę o współpracy, przenosząc jednocześnie do jego gmachu swoją siedzibę.

W grudniu 2013 roku Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych przekazało Muzeum Sztuki prace zebrane w latach 2004-2013. Wiadomość ta została ogłoszona w czasie otwarcia wystawy „Na zachętę do muzeum. Kolekcja Łódzkiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych”. Symbolicznym aktem, który miał miejsce w czasie otwarcia wystawy było podarowanie Muzeum obrazu autorstwa Magdaleny Moskwy, który towarzystwo w tym roku otrzymało od kolekcjonera i producenta filmowego Piotra Dzięcioła.

Zbiory „Zachęty” obejmują prace wyróżniających się twórców z całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem łódzkiego środowiska artystycznego. Obecnie liczą prawie siedemdziesiąt pozycji. Zgromadzone prace reprezentują sztukę progresywną, często odwołującą się do współczesnych problemów, operującą rozmaitymi mediami. Niektóre poruszają temat awangardowego dziedzictwa – na przykład video art i dokumentacje akcji artystycznych: „Unik” Cezarego Bodzianowskiego, „Wszystko już było” Grupy Azorro, „Rzeczy” Igora Krenza czy „Awangarda bzy maluje” Przemysława Kwieka. Wiele prac dotyczy sytuacji jednostki w systemie mechanizmów władzy i kulturowych konstrukcji m.in.: Grupa Sędzia Główny, Elżbieta Jabłońska, Katarzyna Kozyra, Zofia Kulik, Natalia Lach-Lachowicz, Zbigniew Libera, Joanna Rajkowska, Jadwiga Sawicka, Alicja Żebrowska. W kolekcji znalazły się także prace odwołujące się do łódzkiej tradycji artystycznej oraz bezpośrednio do kolekcji Muzeum, m.in.: „Śniadanie w muzeum”Łodzi Kaliskiej, „Światło ze wschodu”Artura Chrzanowskiego. Nie zabrakło też realizacji autorstwa łódzkich przedstawicieli sztuki wideo: Agnieszki Chojnackiej, Konrada Kuzyszyna, Anny Orlikowskiej, Wiktora Polaka. W zbiorach znajdują się także prace wielu innych widocznych na polskiej scenie artystycznych osobowości, takich jak: Krzysztof Bednarski, Bogna Burska, Tomasz Ciecierski, Stanisław Drożdż, Grupa Twożywo, Wojciech Leder, Robert Maciejuk, Magdalena Moskwa, Jacek Niegoda, Robert Kuśmirowski, Dominik Lejman, Karol Radziszewski, Leszek Paul, Józef Robakowski, Jan Simon, Paweł Susid, Grzegorz Sztwiertnia, Ryszard Waśko, Ewa Zarzycka i Alicja Żebrowska.

Łódzkie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zostało laureatem Nagrody ms za rok 2012. Nagroda ms przyznawana jest instytucjom, firmom, przedstawicielom mediów i osobom prywatnym jako forma uznania za szczególne wsparcie udzielone Muzeum Sztuki w Łodzi.