Ośrodek Kondensacji Formy - Stefan Krygier

Wystawa Stefana Krygiera w Wenecji, obejmie trzy najważniejsze prace tego malarza, architekta i profesora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, występujące pod wspólną nazwą Ośrodek Kondensacji Formy. Wystawa zorganizowana przez Muzeum Sztuki, zbiega się ze stuleciem urodzin artysty i będzie pierwszą tej skali międzynarodową prezentacją dorobku czołowego przedstawiciela łódzkiej awangardy, ucznia i współpracownika Władysława Strzemińskiego.

Prezentowane na wystawie obiekty, to monumentalne kompozycje przestrzenne o zmiennych układach składowych (fraktali). Nowatorska idea tych kompozycji zasadza się na ich interaktywnym charakterze "swobodnej gry" rozprzestrzeniających się elementów, której zakres działania jest funkcją aktywności i wrażliwości przypadkowych jej uczestników. Tegoroczna inicjatywa Muzeum Sztuki w Łodzi w Wenecji zbiega się z otwarciem 18. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji / Biennale Architektury, którego hasłem przewodnim jest  Laboratorium przyszłości.
 

INFO

Miejsce

CREA Cantieri del Contemporaneo - Giudecca / Wenecja / Vaporetto Redentore Wtorek - Niedziela: 11.00-18.00Poniedziałek: nieczynne

Czas

19.05-30.07.2023

Wernisaż

19.05.2023 ( piątek ), godz.18:30

kurator

Andrzej Biernacki

współpraca

Monika Krygier

projekt wystawy

Włodzimierz Pietrzyk

koordynacja

Andżelika Bauer, Martyn Kramek, Agata Szynkielewska, Tomasz Wendland, Angelina Wieliczko-Skinder

koordynacja komunikacji

Kinga Świtoniak, Adrianna Ziółek

montaż wystawy

Łukasz Janicki, Mariusz Krężel, Ireneusz Szymarek, Dariusz Śmiechura

Przy powstawaniu tej wystawy towarzyszyła nam idea powiązania Wenecji, miasta po którym zamiast samochodów poruszają się łodzie, z Łodzią, jako miastem w której realizowane są wybitne projekty kulturalne. Weneckie doki i stare wybrzeże na wyspie Giudecca, wśród najstarszych warsztatów szkutniczych, obok kompleksu pracowni twórczych weneckiej Akademii Sztuk Pięknych jest niezwykle inspirującą przestrzenią do tworzenia wystaw.

W trakcie trwania wystawy Stefana Krygiera w Wenecji, Muzeum przygotowało 12 lipca na nabrzeżach Giudecci koncert najwybitniejszego polskiego kompozytora awangardowego, twórcy metaplastyki kompozycji przestrzenno muzycznych, autora Unizmu w muzyce, Zygmunta Krauzego. Wystawę zakończy uroczysty finisaż, połączony z największym w Wenecji festynem w kościele Redentore na Giudecce.

Ośrodek Kondensacji Formy stanowi otwartą strefę przestrzenną. Jako zbiór kształtów o określonym charakterze, jest punktem odniesienia dla odpowiadających im formą elementów ruchomych, które mogą być rozprzestrzenione poza obrębem ośrodka. Elementy te mogą być umieszczone w różnych sytuacjach - zarówno przez autora, jak i przez inne osoby. Rozprzestrzeniane elementy ośrodka stwarzają "Układ Otwartej Wyobraźni" i "Swobodnej gry". Zamiast ograniczonej strefy w plastyce proponuję ośrodek kondensacji formy, którego zakres działania nie jest ograniczony w czasie ani w przestrzeni. Integralne elementy ośrodka stają się własnością każdego. Strefa działania ulega ciągłemu rozprzestrzenianiu i obejmuje coraz to inne sytuacje, wynikające z aktywności uczestników gry. 

Stefan Krygier


Film dokumentujący wystawę obejrzysz TUTAJ

 

Jubileuszowa (100 - lecie urodzin) wystawa malarstwa, obiektów przestrzennych i projektów architektonicznych Stefana Krygiera (1923-1997), towarzysząca Biennale Architektury w Wenecji od 18 maja do 31 lipca
 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 

Podziel się informacją

Wydarzenia towarzyszące

Galeria

INFO

Miejsce

CREA Cantieri del Contemporaneo - Giudecca / Wenecja / Vaporetto Redentore Wtorek - Niedziela: 11.00-18.00Poniedziałek: nieczynne

Czas

19.05-30.07.2023

Wernisaż

19.05.2023 ( piątek ), godz.18:30

kurator

Andrzej Biernacki

współpraca

Monika Krygier

projekt wystawy

Włodzimierz Pietrzyk

koordynacja

Andżelika Bauer, Martyn Kramek, Agata Szynkielewska, Tomasz Wendland, Angelina Wieliczko-Skinder

koordynacja komunikacji

Kinga Świtoniak, Adrianna Ziółek

montaż wystawy

Łukasz Janicki, Mariusz Krężel, Ireneusz Szymarek, Dariusz Śmiechura

Podziel się informacją