Koncert Zygmunta Krauzego w Wenecji

Trwającej w Wenecji wystawie "Ośrodek Kondensacji Formy - Stefan Krygier" zorganizowanej przez Muzeum Sztuki w Łodzi towarzyszy program wydarzeń artystycznych, z których pierwszym będzie koncert wybitnego przedstawiciela awangardy w muzyce polskiej, twórcy muzyki unistycznej - kompozytora Zygmunta Krauzego. Koncert wybrzmi w przestrzeni galerii CREA Cantieri del Contemporaneo na weneckiej Giudecce już 12 lipca.

INFO

Miejsce

CREA Cantieri del Contemporaneo - Giudecca / Wenecja / Vaporetto Redentore

Czas

12 lipca (środa) 2023, godz. 20:00

wystąpi

Zygmunt Krauze

Kurator

Andrzej Biernacki

współpraca

Monika Krygier

W swojej twórczości muzycznej Zygmunt Krauze czerpał intensywnie z inspiracji sztukami wizualnymi. Kluczowe były tu utwory unistyczne, skomponowane w początkach lat 60. jako muzyczna odpowiedź na impuls płynący z awangardowego malarstwa Władysława Strzemińskiego. Krauze tworzył również dźwiękowe enviroment i instalacje, brał udział w happeningach współpracując z Galerią Foksal. Jest twórcą pierwszych w Polsce kompozycji przestrzenno-muzycznych, które powstawały we współpracy z architektami. Jednym z istotnych rozdziałów w twórczości kompozytora jest muzyka teatralna tworzona m.in. do przedstawień w Comédie-Française i Theatre National de la Colline w Paryżu. Muzeum Sztuki w Łodzi, kierując się szczególną predylekcją kompozytora do dzieła Władysława Strzemińskiego, do zbioru sztuk wizualnych zgromadzonych w kolekcji ms, i od dziesięcioleci szczególnie związanego z historią muzeum i jego aktywnością na globalnym rynku sztuki, dokonało bezprecedensowego zakupu wszystkich dzieł Zygmunta Krauzego (120 partytur z prawami do utworów unistycznych, oraz najwartościowszej części korespondencji kompozytora, czyli blisko 400 listów m.in. od Nadii Boulanger. Pierre Boulez’a, Johna Cage’a, Nymana, Andriesena, Xenakisa.

Kolejnym z wydarzeń towarzyszących ekspozycji będzie pokaz prac studentek łódzkiej ASP, nagrodzonych w konkursie im. Władysława Strzemińskiego. Laureatki konkursu o 40-letniej tradycji zaprezentują swoje twórcze realizacje w przestrzeniach centrum kultury CREA Cantieri del Contemporaneo na wyspie Giudecca w Wenecji. Warto przypomnieć, że wspomniane wyżej wydarzenia towarzyszą jubileuszowej, przypadającej w 100-lecie urodzin Stefana Krygiera ekspozycji, na którą składają się: „Ośrodek kondensacji formy" - monumentalna kompozycja sumująca dążenia artysty do syntezy form przestrzennych i malarstwa oraz projekty architektoniczne i makiety przestrzenne.


Jubileuszowa (100 - lecie urodzin) wystawa malarstwa, obiektów przestrzennych i projektów architektonicznych Stefana Krygiera (1923-1997), towarzysząca Biennale Architektury w Wenecji od 18 maja do 31 lipca

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa NarodowegoPatronat Honorowy wydarzenia:Podziel się informacją

Wydarzenia towarzyszące

INFO

Miejsce

CREA Cantieri del Contemporaneo - Giudecca / Wenecja / Vaporetto Redentore

Czas

12 lipca (środa) 2023, godz. 20:00

wystąpi

Zygmunt Krauze

Kurator

Andrzej Biernacki

współpraca

Monika Krygier

Podziel się informacją