W dniu 30 maja (czwartek) wszystkie oddziały Muzeum Sztuki w Łodzi będą nieczynne.

Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w Łodzi

Platforma, której budowa jest przedmiotem projektu pn. Nowoczesny system dostępu do oferty Muzeum Sztuki w Łodzi ma na celu nie tylko udostępnienie zasobów w wersji cyfrowej, ale również posłuży organizacji procesu zwiedzania wystaw i uczestniczenia w innych wydarzeniach o charakterze kulturalnym jak największemu gronu odbiorców. Aby w pełni móc zrealizować swoje cele Muzeum zbudowało nowoczesny system informatyczny pozwalający nie tylko na pełne udostępnianie zasobów w wersji cyfrowej, ale także umożliwiający w prosty sposób organizację merytorycznej działalności Muzeum wraz z systemem rezerwacji biletów on-line. System zaprojektowany został z uwzględnieniem potrzeb wszystkich potencjalnych użytkowników, a także najnowszych technologii informatycznych zapewniających sprawne działanie platformy przez przynajmniej okres trwałości przedsięwzięcia, a także realizację wszystkich zaplanowanych funkcjonalności. Architektura platformy jest architekturą modułową składająca się z kilku części zintegrowanych pod wspólną platformą wymiany danych.

Wśród efektów realizacji przedsięwzięcia można wymienić: wzrost poziomu wykorzystania technik oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych; bezpieczny i sprawny dostęp do sztuki współczesnej; łatwiejszy dostęp do zasobów Muzeum; przyczynienie się do budowy społeczeństwa informacyjnego oraz sukcesywne zwiększenie liczby osób korzystających z oferty Muzeum Sztuki w Łodzi, co pozytywnie wpływa na wyrównanie szans oraz w znacznym stopniu ogranicza zjawisko „cyfrowego wykluczenia”.

Niniejszy projekt jest kontynuacją prac digitalizacyjnych realizowanych w latach 2011-2015, które służą zabezpieczeniu i szerokiemu udostępnieniu zbiorów Muzeum.


Całkowita wartość projektu: 684 911,97 zł.
Projekt realizowany jest z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Wydatki kwalifikowalne 438 611,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 324 572,14 zł
 

Termin realizacji: 1.01.2017 – 31.10.2017

Z dniem 31 października 2017 roku prace nad portalem dobiegły końca.

Portal zasobów muzealnych dostępny jest tutaj

Portal rezerwacji biletów tutaj

Galeria