W dniu 30 maja (czwartek) wszystkie oddziały Muzeum Sztuki w Łodzi będą nieczynne.

Marek Chlanda. Studium posłuszeństwa

Publikacja poświęcona twórczości Marka Chlandy zawiera teksty analizujące poszczególne idee oraz wątki obecne zarówno w jego pracach składających się na wystawę "Studium posłuszeństwa" jak i innych realizacjach artysty powstających od lat 70-tych do dziś.

Marek Chlanda nigdy nie należał do artystów tworzących jednoznacznie polityczne czy krytyczne prace. Nie angażował się również w polityczne ruchy. Jego zdystansowana i pełna ironii perspektywa wobec otaczającej go rzeczywistości, zarówno społeczno-politycznej jak i tej dotyczącej świata sztuki, nie pozostawała jednak bez wpływu na poszczególne realizacje. Ta „osobność” nastręcza także problemy z klasyfikacją realizacji Chlandy wedle tradycyjnych gatunków. Rysunki, rzeźby, obiekty – prace Marka Chlandy wymykają się tym jednoznacznym kategoriom.

Wystawa Marka Chlandy, artysty, którego twórczość na różne sposoby wiąże się z historią Muzeum Sztuki w Łodzi, a także łączy elementy historyczne ze współczesnymi. Podąża za artystą i jego procesami badawczymi. Bada pozostawione przez niego mapy, szkicowniki, zapisy ruchu, ślady gestów. Otwiera się na sensualne i intuicyjne skojarzenia. Poszukuje śladów strategii choreograficznych w obrębie odmiennych rodzin prac. Odwołuje się do narzędzi montażu w miejsce myślenia o kompozycji przestrzeni i chronologii.

Na niniejszą publikację, poza wstępem o wystawie autorstwa Anny Saciuk-Gąsowskiej oraz niepublikowanym wywiadem z artystą z 1985 roku, składają się testy Piotra Graczyka, Katarzyny Słobody i Magdaleny Kownackiej, analizujące poszczególne idee oraz wątki obecne zarówno w Studium posłuszeństwa, jak i innych realizacjach Marka Chlandy powstających od lat 70. do dziś.

Katarzyna Słoboda w swoim eseju przywołuje pracę Dzień dobry/ Buenos Dias, której premiera miała miejsce w rezydencji Księży Młyn – oddziale Muzeum Sztuki w Łodzi 20 kwietnia 1995 roku. Zwraca uwagę na otwarty na przypadek, sensualny charakter prac Chlandy związany z poszukiwaniem twórczych rozwiązań na styku rożnych gatunków sztuki. Sztuki wizualne są dla niego dziedziną pokrewną muzyce, w której wirtuozerię osiąga się poprzez ciągłe powtarzanie, wewnętrzną dyscyplinę i bezustannie wykonywanie ćwiczenia. Celem tych praktyk nie jest jednak wirtuozeria warsztatowa ani doskonałość stylu, lecz wrażliwość na rytmy i tonacje rzeczywistości oraz wzajemne powiązania między abstrakcyjnymi pojęciami kulturowymi, powidokami pamięci.

Osią tekstu Piotra Gralczyka Studium posłuszeństwa. Sztuka badawcza jest prywatny charakter twórczości Marka Chlandy oraz figura pracowni artysty jako swoistej kawerny – pustej przestrzeni, sztucznego i relatywnie odseparowanego od świata środowiska zewnętrznego. Istnienie kawerny jest według autora warunkiem koniecznym twórczości i badawczego aspektu sztuki.

Tekst Magdaleny Kownackiej poświęcony jest z kolei powstającym od początku lat 80. „miejscom rysunkowym”, realizowanymi przez Chlandę w drodze, często w przypadkowych lokacjach: pustostanach, prywatnych mieszkaniach. Wykorzystywał w nich zastaną strukturę architektoniczną, tworząc wielowarstwowe i wielowymiarowe zespoły prac wpisanych w tę przestrzeń w sposób nierozłączny tak dalece, że dzieła ulegały destrukcji wraz z destrukcją przestrzeni.


Wydawca:  Muzeum Sztuki w Łodzi
Autorzy tekstów: Magdalena Kownacka, Anna Saciuk-Gąsowska, Piotr Graczyk, Katarzyna Słoboda
Tłumaczenie tekstów: Magdalena Kownacka, Łukasz Mojsak, Marcin Wawrzyńczak
Koncepcja i redakcja naukowa: Magdalena Kownacka, Anna Saciuk-Gąsowska
Redakcja stylistyczno językowa i korekta: Monika Buraczyńska, William Gilcher
Koordynacja wydawnicza: Andżelika Bauer 
Projekt graficzny i skład: Kaja Gliwa 


ISBN 978-83-63820-85-5
Rok wydania: 2019
Format: 20 x 26 x 2 cm
Oprawa: miękka
Ilość stron: 180
Ilość ilustracji: ok 90  (54 kolorowe i 36 czarno-białych)
Język: wydanie dwujęzyczne: polsko-angielskie

Publikacja towarzysząca wystawie „Marek Chlanda. Studium posłuszeństwa” 28.06.2018 - 13.10.2019 Muzeum Sztuki | ms1, ul. Więckowskiego 36, Łódź


Regulamin księgarni             Kontakt 

Cena: 30,00 zł
Waga: 0,74 kg

Podziel się informacją