Wielka Wojna

I wojna światowa, określana już w okresie międzywojennym mianem Wielkiej Wojny to pierwszy konflikt zbrojny, który ogarnął większość terytorium Europy, a jego skutki odczuwalne były daleko poza tym kontynentem. Stała się wydarzeniem przełomowym w historii świata: wyznaczyła koniec belle époque, a jej długofalowym rezultatem były trwałe – do dziś widoczne – globalne zmiany polityczne, społeczne i kulturowe. Miała ona, jak uważano, stanowić granicę pomiędzy XIX-wiecznym romantyzmem i epoką swoistej niewinności a pozbawionym iluzji i wyalienowanym światem wieku XX. Wielka Wojna ujawniła, jakie mogą być konsekwencje nowoczesności i potwierdziła charakter zachodzących wówczas zmian kulturowych oraz kierunek poszukiwań przedwojennej awangardy.

Wystawa prezentowana w Muzeum Sztuki i książka, którą oddajemy w ręce czytelników, pokazują obecną w sztuce nowoczesnej pamięć I wojny światowej. Pamięć, która nie wszędzie miała ten sam charakter. W twórczości wielu artystów wojna odegrała kluczową rolę, zarówno poprzez swą totalność, jak i rozpędzenie machiny nowoczesności nie tylko w jej aspektach politycznych, ale i technologicznych, kulturowych oraz społecznych. I wojna światowa zmieniła bowiem wszystko i w sposób najradykalniejszy z możliwych zrywała z dotychczasową historią.

Niniejsza publikacja jest pierwszym w Polsce szerokim opracowaniem tematu zależności między doświadczeniem Wielkiej Wojny a sztuką nowoczesną. Zebrane w niej eseje podejmują zagadnienie odniesień do wojny w sztuce i stosunku artystów do wojny w szerszej perspektywie.


Wydawca:  Muzeum Sztuki w Łodzi
Autorzy tekstów: Marek Bartelik, Lidia Głuchowska, Peter Sloterdijk, Przemysław Strożek, Charlotte de Mille, Wojciech Szymański, Paulina Kurc-Maj, Paweł Polit, Anna Saciuk-Gąsowska
Koncepcja i redakcja naukowa: Paulina Kurc-Maj, Paweł Polit, Anna Saciuk-Gąsowska
Redakcja: Agnieszka Hatowska, Joanna Targoń
Korekta: Agnieszka Hatowska
Koordynacja wydawnicza: Martyn Kramek
Projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert

PL: ISBN 978-83-63820-77-0, EN: ISBN 978-83-63820-78-7
Rok wydania: 2018
Format: 22 x 27 x 2,5 cm
Oprawa: miękka
Ilość stron: 236
Ilość ilustracji: ok 129  (114 kolorowe i 15 czarno-białych)
Język: wersja polska i angielska

Publikacja towarzysząca wystawie Wielka wojna, 23.11.2018 - 17.03.

Cena: 140 zł (wydanie polskojęzyczne), 160 zł (wydanie angielskojęzyczne)
Publikacja dostępna w sprzedaży w naszej księgarni.


POBIERZ FRAGMENT      KSIĘGARNIA


 

Podziel się informacją

Podziel się informacją