Ruchy tektoniczne. O artystycznych symptomach transformacji

Zderzenie płyt tektonicznych – wbrew dynamicznej nazwie – to nie nagłe, jednostkowe wydarzenie, ale długotrwały, złożony proces o niejasnym początku i niedających się przewidzieć skutkach. Jednocześnie jest to zjawisko totalne, które trwale zmienia krajobraz i zamieszkujące go organizmy.

INFO

Miejsce

ms1, Więckowskiego 36

Czas

18.11.2022-19.03.2023

Wernisaż

18.11.2022, piątek, godz. 18.00

kurator

Jakub Banasiak

koordynacja wystawy

Monika Wesołowska, Katarzyna Mróz (współpraca)

aranżacja wystawy i projekt identyfikacji wizualnej

Kuba Maria Mazurkiewicz

koordynacja druków

Martyn Kramek

redakcja językowa

Agnieszka Hatowska

tłumaczenie na angielski

Barry Keane

redakcja językowa angielska

Soren Gauger

koordynacja komunikacji

Kacper Szalecki, Barbara Trojanowska

konserwacja prac

Anita Andrzejczak, Naoko Kamoji, Małgorzata Kowalska, Tatiana Matwij

montaż wystawy

Krzysztof Francek, Marek Kubacki, Łukasz Janicki, Adam Maj, Mariusz Maj, Ireneusz Szymarek, Maciej Więcławski

wykonanie muralu i szablonów

Andrzej Miastkowski

Tytułowa metafora pozwala wyjść poza wąskie rozumienie transformacji jako jednoznacznego przełomu, który dokonał się w 1989 roku i zmienił ramy ustrojowe oraz system gospodarczy. Wystawa Ruchy tektoniczne traktuje transformację jako proces: uporczywe ścieranie się i przenikanie dwóch systemów, równoczesne wygasanie starego porządku i powstawanie nowego. W latach 80. i 90. XX wieku płyty tektoniczne Wschodu i Zachodu napierały na siebie, aby w końcu stworzyć nową formację skalną – peryferia globalnego kapitalizmu. Zanim to jednak nastąpiło, trwał ruch: niejednoznaczny, deliryczny, czasem gwałtowny, zawsze pełen podskórnych napięć.

W 1991 roku Zbigniew Sajnóg deklarował: „Sztuka – czuły barometr stanu ludzkości, jej przedpojęciowy penetrator”. Niniejsza wystawa traktuje sztukę w podobny sposób – jako symptom zmian, wizualne świadectwo, wyraz swojego czasu. Ruchy tektoniczne koncentrują się na dwóch zasadniczych płaszczyznach. Pierwsza dotyczy przemian w sferze ducha, druga – materii. Wystawa stara się uchwycić ich wzajemne oddziaływanie na przykładzie kilkudziesięciu prac. Wiele z nich pokazywanych jest po raz pierwszy. Towarzyszą im archiwalia oraz dokumenty życia społecznego. Wyłania się z nich główna trajektoria transformacji: wyznacza ją ruch od nadziei do rozczarowania, od różnorodności do ujednolicenia, od aktywności do zastoju.

Jakub Banasiak

artyści i artystki

Jacek Adamas, Paweł Althamer, Andrzej Awsiej, Rafał Bujnowski, Faustyn Chełmecki, Ewa Ciepielewska, Jerzy Czuraj, Andrzej Dudek-Dürer, Edward Dwurnik, Egon Fietke (właśc. Andrzej Miastkowski), Jarosław Fliciński, Galeria Działań Maniakalnych, Władysław Hasior, Paweł Jarodzki, Joanna Kabala, Marek Kijewski, Kijewski/Kocur (Marek Kijewski, Małgorzata Malinowska), Grzegorz Klaman, Leszek Knaflewski, Paweł „Konjo” Konnak, Paweł Kowalewski, Jarosław Kozakiewicz, Janina Kraupe-Świderska, Jacek Kryszkowski, Zofia Kulik, Paweł Kwiek, Przemysław Kwiek, Zbigniew Libera, Marcin Maciejowski, Piotr Młodożeniec, Jarosław Modzelewski, Teresa Murak, Yach Paszkiewicz, Praffdata, Mariola Przyjemska, Krzysztof Raczyński, Marek Rogulski, Wilhelm Sasnal, Michał Sidorczyk, Marek Sobczyk, Jacek Staniszewski, Roman Stańczak, Kazik Staszewski, Lech Emfazy Stefański, Karol Suka (właśc. Karol Kazimierski), Eugeniusz Szczudło, Jerzy Truszkowski, Piotr Uklański, Zbigniew Warpechowski, Wspólnota Leeeżeć, Piotr Wyrzykowski, Yo Als Jetzt, Marcelo Zammenhoff (właśc. Piotr Wygachiewicz), Ziemia Mindel Würm, Alicja Żebrowska, Artur Żmijewski

Patroni medialni

Logotyp notesu na 6 tygodni, litery napisu nachodzą na siebie
Notes Na 6 Tygodni
Logotyp Kultura Liberalna
Kultura Liberalna
Czarny napis Czas kultury
Czas Kultury

Podziel się informacją

Wydarzenia towarzyszące

Na zasoby.msl.org.pl znajdziesz

Załączniki

Galeria

Mapa

51.7716172, 19.4483551

INFO

Miejsce

ms1, Więckowskiego 36

Czas

18.11.2022-19.03.2023

Wernisaż

18.11.2022, piątek, godz. 18.00

kurator

Jakub Banasiak

koordynacja wystawy

Monika Wesołowska, Katarzyna Mróz (współpraca)

aranżacja wystawy i projekt identyfikacji wizualnej

Kuba Maria Mazurkiewicz

koordynacja druków

Martyn Kramek

redakcja językowa

Agnieszka Hatowska

tłumaczenie na angielski

Barry Keane

redakcja językowa angielska

Soren Gauger

koordynacja komunikacji

Kacper Szalecki, Barbara Trojanowska

konserwacja prac

Anita Andrzejczak, Naoko Kamoji, Małgorzata Kowalska, Tatiana Matwij

montaż wystawy

Krzysztof Francek, Marek Kubacki, Łukasz Janicki, Adam Maj, Mariusz Maj, Ireneusz Szymarek, Maciej Więcławski

wykonanie muralu i szablonów

Andrzej Miastkowski

Podziel się informacją