Uprzejmie informujemy, że strona jest w trakcie prac modernizacyjnych. Za wszelkie niedogodności techniczne przepraszamy.

Regulamin Księgarni

Regulamin Sklepu internetowego Muzeum Sztuki w Łodzi

Sklep internetowy Muzeum Sztuki w Łodzi, działający pod adresem: http://msl.org.pl/pl/ms/ksiegarnia
prowadzony przez Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą ul. Więckowskiego 36, 90-734 Łódź, wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem:
RIK 68/2006
NIP 724-10-00-146
REGON 000277500

Tel:  42 634 82 98

Słowniczek:
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Sprzedawca /Księgarnia Muzeum Sztuki - nazwa firmy Muzeum Sztuki w Łodzi, adres do korespondencji i zwrotu towarów ul. Ogrodowa 19, 91-065 Łódź, NIP 724-10-00-146, REGON 000277500, nr tel. 42 634 82 98.
Księgarnia internetowa - prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy działający pod adresem: http://msl.org.pl/pl/ms/ksiegarnia sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; zwany również Księgarnią.
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Księgarnia skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.
Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta.
Zamówienie - ogół  towarów umieszczonych przez Kupującego w Koszyku.
Koszyk - funkcjonalność prowadzonej przez Sprzedawcę księgarni, w której widoczne są wybrane przez Kupującego produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.
Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne albo na poczcie.

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Księgarni internetowej, składania zamówień na produkty dostępne w Księgarni, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłaty za zamówione produkty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasad składania i rozpatrywania reklamacji. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Informacje o produktach znajdujące się na stronie Księgarni internetowej stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 kodeksu cywilnego.

​II. Zamówienia

 1. Księgarnia prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie http://msl.org.pl/pl/ms/ksiegarnia.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi towaru bez wad.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.
 4. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu wymagają zarejestrowania się. W celu rejestracji w sklepie internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny podając imię i nazwisko, adres e-mail  oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 5. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 6. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową: 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 7. Sklep informuje o zakazie dostarczania przez klientów treści o charakterze bezprawnym.
 8. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail, stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 9. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  1. wyboru zamawianych towarów lub usług,
  2. wyboru sposobu dostawy oraz wskazania adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura lub paragon (mogą to być różne adresy),
  3. wyboru sposobu płatności.
 10. W zakresie sposobu dostawy Klient może dokonać wyboru spośród poniższych:
       a. Poczta Polska.
 11. Sposoby płatności za zakupiony towar:
       a. gotówką przy odbiorze towaru z rąk dostawcy
       b. przelewem bankowym
 12. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w postaci przelewu zamówiony towar wysłany jest w przeciągu 5 dni roboczych od momentu wpłynięcia należności na konto, z zastrzeżeniem iż wysyłka zamówionego towaru odbywa się w czwartki. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Księgarni lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Księgarnia zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 13. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Księgarni lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Księgarni), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  1. częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Księgarnia zostaje zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne.
  2. anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Księgarni z obowiązku realizacji zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Księgarnia zwróci należność w terminie 14 dni
 14. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Księgarni lub u jej dostawców.
 15. ​W przypadku braku zapłaty za towar w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Księgarnia anuluje złożone zamówienie, o czym klient zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na podany przez klienta adres email.


III. Zmiany w zamówieniach

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mail na adres ksiegarnia@msl.org.pl.


​IV. Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Księgarni:
     a. podawane są w złotych polskich
     b. zawierają podatek VAT
     c. nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celny
     d. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Księgarnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy obciążają Klienta. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie http://msl.org.pl/pl/ms/ksiegarnia.
 5. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności  pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

 

V. Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
     a. płatność przy odbiorze. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia. Obiór towaru musi nastąpić do 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez Klienta maila z informacją o towarze przygotowanym do odbioru.
     b. przelew bankowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu zapłaty na rachunek Księgarni.


​VI. Reklamacje

 1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 2. Towar powinien być bez wad. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Klientowi od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową są uprawnieniami od siebie niezależnymi.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Księgarni. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Księgarni o niezgodności w ciągu 1 roku  od jej wykrycia. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu: Księgarnia MS2, ul. Ogrodowa 19, 91-065 Łódź.
  Do odsyłanego towaru wskazane jest dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji lub inny dowód wskazujący na wykonanie zakupu .
 4. Księgarnia, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) Księgarnia zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie na adres ksiegarnia@msl.org.pl  lub Księgarnia MS2, Ogrodowa 19, 91-065 Łódź  Oświadczenie o odstąpieniu może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. ​W terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić towar do Księgarni internetowej. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Zwracane towary muszą być kompletne oraz muszą być zwracane w oryginalnym, opakowaniu. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres: Księgarnia MS2, ul. Ogrodowa 19, 91-065 Łódź.
 3. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu t.j.: Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego późniejszego zwrotu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Zgodnie z przepisem art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827) prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Księgarnia dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar, w tym koszty dostarczenia towaru, w ciągu 14 dni .
 6. Jeżeli Księgarnia nie zaproponowała, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Księgarnię, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

VIII. Dane osobowe

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Księgarni internetowej  oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Księgarnię w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 4. Klienci Księgarni mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Muzeum Sztuki w Łodzi, ul. Więckowskiego 36, 90-734 Łódź.
 2. Towary prezentowane na stronach Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach Sklepu nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Księgarni lub u jego dostawców.
 3. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 4. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony Sklepu Internetowego.
 5. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 6. Księgarnia internetowa informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi Klient w przypadku sporu dotyczącego działania Sklepu Internetowego np. nie uznania reklamacji Klienta ma  on możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Są nimi między innymi:

      a. miejscy lub powiatowi rzecznicy konsumentów. Do ich kompetencji należy:

 • ​zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • ​składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • ​współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • wytaczanie powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 1. stały polubowny sąd konsumencki – sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez konsumentów. W postępowaniu przed sądem polubownym  nie pobiera się opłaty wpisowej, koszty mogą wiązać się z powołaniem biegłych.
 2. mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej sklepu. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Regulamin do pobrania

Załącznik nr 1