Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy

Cena: 49,00 zł
Waga: 0,85 kg

Pierwsza wydana w Polsce tego typu publikacja całkowicie poświęcona improwizacji. Jedna z nielicznych skoncentrowanych na zagadnieniach tańca współczesnego.

Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca to pierwsza wydana w Polsce publikacja całkowicie poświęcona improwizacji i jedna z nielicznych koncentrujących się na zagadnieniach tańca współczesnego. Antologia dwudziestu pięciu tekstów (po raz pierwszy tłumaczonych na język polski  lub opracowanych na potrzeby publikacji) jest próbą ukazania tematu w sposób  wielowymiarowy, poprzez uwzględnienie kontekstu filozoficznego, kulturowego i społecznego.

W książce znajdują się teksty Simone Forti, Nancy Stark Smith, wykorzystane w solowej improwizacji teksty Yvonne Rainer. Steve Paxton i Sally Banes opisują działania Grand Union, którą traktują jako studium przypadku do zbadania zjawiska improwizacji grupowej. Susan Leigh Foster omawia zagadnienie społecznego-kulturowego kontekstu improwizacji tanecznej w Stanach Zjednoczonych. W książce uwzględnione zostały także teksty filozoficzne, które naświetlają fundamentalne aspekty improwizacji, takie jak uprzestrzennienie ciała, rozumianego nie jako narzędzie umysłu, ale jako ciało myślące (Jean-Luc Nancy) czy niepewność wpisaną w etyczną przestrzeń otwartości, w której decyzja pojawia się jako proces, a nie jako zgodność i stałość (Michael Anker). Uznanie intymnego charakteru za jedną z najważniejszych wartość sztuki XXI wieku postuluje Brian Holmes w Manifeście afektywistycznym. Alain Badiou traktuje Taniec jako metaforę myślenia, podkreślając tym samym uwalniający wymiar tego ostatniego. Gilles Deleuze w tekście Co to jest akt twórczy? omawia istotę tworzenia jako zdolności do uosabiania, performowania i transponowania aktów oporu wobec zastanej rzeczywistości. Peggy Phelan w Ontologii performansu odkrywa w ulotności tej sztuki jej zdolność do sprzeciwiania się reprodukcji reprezentacji. Powyższe rozważania  uzupełniają teksty polskich autorów, omawiając takie problemy jak: percepcja i odczuwanie improwizacji (Gabriela Karolczak), trud próby i wypróbowywania (Juliusz Grzybowski), fenomenologiczny podmiot (Zofia Maria Cielątkowska).


Wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi
Autorzy tekstów: Michael Anker, Alain Badiou, Sally Banes, Curtis L. Carter, Zofia Maria Cielątkowska, Gilles Deleuze, Kai Van Eikels, Simone Forti, Susan Leigh Foster, Juliusz Grzybowski, Anna Halprin, Brian Holmes, Gabriela Karolczak, Jean-Luc Nancy, Cynthia J. Novack, Steve Paxton, Peggy Phelan, Yvonne Rainer, Nancy Stark Smith
Redakcja: Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Katarzyna Słoboda
Projekt: Full Metal Jacket
Koordynacja publikacji: Sonia Nieśpiałowska-Owczarek


ISBN 978-83-63820-11-4
Rok wydania: 2013
Format: 17,5 x 25 x 3 cm
Oprawa: miękka
Ilość stron: 353
Język: polski

Publikacja towarzyszyła wystawie: „Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca” w 2013 r.


regulamin księgarni          kontakt


 

Cena: 49,00 zł
Waga: 0,85 kg

Podziel się informacją