Nagroda "Literatury na świecie" 2018 dla serii wydawniczej Roku Awangardy

Seria wydawnictw Roku Awangardy została nagrodzona przez redakcję „Literatury na świecie” w kategorii Inicjatywy Wydawnicze.

W laudacji przewodniczącego jury Jerzego Jarniewicza czytamy:

 „(…) Nieoczywistość tej nagrody polega na tym, że przyznaliśmy ją  muzeum. Powiem inaczej: nagroda idzie do muzeum. Tym muzeum jest placówka szczególna, bo łódzka i nowoczesna zarazem, spadkobierczyni tradycji pierwszej kolekcji sztuki współczesnej w środkowej Europie, wywodzącej się ze środowiska artystów awangardowych, którzy awangardę pojmowali nie tylko jako pomysł na sztukę, ale też, uwierzą Państwo?, jako pomysł na życie, także to szersze, zwane społecznym.

Muzeum Sztuki w Łodzi miło nas zaskoczyło serią książek, których wydanie towarzyszyło ubiegłorocznym wystawom. Powiedziałem „książek”, bo są to wieloautorskie monografie tak obszerne, tak głęboko drążące temat i na tyle dalekie od akcydentalności, że nazywać je katalogami po prostu nie uchodzi. Każdy z tomów dotyka innego aspektu awangardy, często nieoczywistego, jakby z ubocza, ale zawsze przedstawionego tak, że są to publikacje dla wielu z nas, sądzę, odkrywcze, dalekie od powielania dyżurnych opinii na temat niemłodej już awangardy, a jednocześnie podejmujące temat tak, że staje się on punktem wyjścia do rozważań szerokim gestem zakrojonych. O awangardzie (ktoś mógłby zakrzyknąć), ileż można, do tego w roku jubileuszowym, wyróżnionym tak zacnym patronatem! Otóż można, nie popadając w drętwą jubileuszowość, ani nie stosując przysługującej seniorom taryfy ulgowej. Mamy więc w serii książki o cielesnym i ruchowym doświadczeniu nowoczesności, o sztuce jako sposobie wyrażania rytmu, o montażach Debory Vogel i scenotechnice Prampoliniego, o wyobrażeniach przyrody w awangardzie i o relacji między państwem a awangardą.

W nagrodzonej przez nas serii ta odświeżona dyskusja przywraca awangardę do życia. W samą porę. Bo czym ona jest dziś, ta awangarda, jak nie najbardziej zakademizowanym, najbardziej zachowawczym, bezpiecznym nurtem zapewniającym w akademiach sztuk pięknych piękną i szybką  karierę? Bezzębnym staruszkiem w todze i gronostajach, żywionym grantami i dotacjami, wytrzebionym z dywersyjnej mocy i rewolucyjnego żaru. Nie wadzącą nikomu dekoracyjnością, mieszczańskim gemütlichkeit naszych czasów. To, co się stało z awangardą, gdy przywłaszczyła ją sobie i upupiła akademia, to historia przeraźliwie smutna, która mogłaby poddać rewizji tezę o radykalizmie awangardy. Jeśli tego radykalizmu mimo wszystko nie kwestionujemy, i nadal widzimy w niej twórczy potencjał, to między innymi dzięki takim inicjatywom jak ta seria książek, których wydawcę postanowiliśmy dziś uhonorować (…)”.

Antologie wydane przez Muzeum Sztuki w Łodzi na stulecie awangardy w Polsce po raz kolejny zyskały uznanie krytyków i publiczności. W 2018 roku dwa pierwsze tomy serii wyróżniono w organizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów III przeglądzie Muzeum Widzialne, a projekt graficzny autorstwa Ryszarda Bienerta docenili między innymi Design Observer oraz jury European Design Awards.

 

Na serię Rok Awangardy składają się tomy:

Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody

Enrico Prampolini. Futuryzm, scenotechnika i doświadczenie polskiej awangardy

Montaże. Debora Vogel i nowa legenda miasta

Organizatorzy życia. De Stijl, polska awangarda i design.

Poruszone ciała. Choreografie nowoczesności

Muzeum rytmu

Awangarda i Państwo

Wielka Wojna

Całość serii do nabycia w księgarni.

 

Nagroda „Literatury na świecie”

Od roku 1972 jury pod kierownictwem Jerzego Lisowskiego przyznawało coroczne nagrody za przekłady w dziedzinie poezji i prozy. Obecne jury, złożone z członków zespołu redakcyjnego, przyznaje coroczne nagrody w siedmiu kategoriach. Są to: poezja; proza; "nowy głos"; inicjatywa wydawnicza; translatologia, komparatystyka, literaturoznawstwo; nagroda im. Andrzeja Siemka; "Mamut" (nagroda specjalna).

 

Podziel się informacją

Podziel się informacją