Księgarnia

Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy

Publikacja poświęcona awangardowej rzeźbie zgłębia temat relacji pomiędzy rzeźbą a przestrzenią, cielesnością i ruchem. Antologia tekstów konfrontująca teorie rzeźby Katarzyny Kobro z twórczością innych awangardowych artystów i przemyśleniami współczesnych badaczy sztuki.

Composing the Space. Sculptures in the Avant-Garde

Publikacja poświęcona awangardowej rzeźbie zgłębia temat relacji pomiędzy rzeźbą a przestrzenią, cielesnością i ruchem. Antologia tekstów konfrontująca teorie rzeźby Katarzyny Kobro z twórczością innych awangardowych artystów i przemyśleniami współczesnych badaczy sztuki. Wersja angielskojęzyczna.

Galeria Wschodnia. Dokumenty 1984-2017 / Documents 1984-2017

Obszerne opracowanie historii Galerii Wschodniej, jednej z najdłużej działających w Polsce niezależnych autorskich przestrzeni sztuki.

Marek Chlanda. Studium posłuszeństwa

Publikacja poświęcona twórczości Marka Chlandy zawiera teksty analizujące poszczególne idee oraz wątki obecne zarówno w jego pracach składających się na wystawę "Studium posłuszeństwa" jak i innych realizacjach artysty powstających od lat 70-tych do dziś.

Afekt Strzemińskiego. „Teoria widzenia”, rysunki wojenne, Pamięci przyjaciół - Żydów

Wnikliwe studium „Teorii widzenia” Władysława Strzemińskiego, jego rysunków wojennych i powojennego cyklu kolaży „Moim przyjaciołom Żydom”.

Czarny pokój i inne pokoje. Zbiór tekstów o Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia

Pierwsza z serii książek poświęconych Studiu zgłębiająca jego historię, początki istnienia, twórczość muzyczną i przedsięwzięcia interdyscyplinarne realizowane w „czarnym pokoju”.

Ofelie. Ikonografia szaleństwa

Książka jest dokumentacją, analizą projektu stworzonego przez Zorkę Wollny, spektaklu w którym zaprezentowanych zostało kilkanaście aktorskich interpretacji finałowej sceny szaleństwa Ofelii z Szekspirowskiego „Hamleta”

Piętnaście podróży z Warszawy do Londynu

Tytułowe piętnaście podróży trwa łącznie sześć lat (1940–1946). Bohaterka i zarazem autorka książki w chwili, gdy ją poznajemy jest siedmioletnią dziewczynką, która w tym wyjątkowo trudnym czasie traci dom, rodzinę, nazwisko aż wreszcie gubi też strach.

Wszyscy ludzie będą siostrami

Publikacja jest teoretycznym rozwinięciem wystawy, będącej manifestacją siostrzeństwa w sztuce powstającej w okresie od końca lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku do dziś.

All Men Become Sisters

Wydanie angielskojęzyczne. Publikacja jest teoretycznym rozwinięciem wystawy, będącej manifestacją siostrzeństwa w sztuce powstającej w okresie od końca lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku do dziś.

Kobro & Strzemiński. Ny konst i turbulenta tider / New Art in Turbulent Times

Katalog do wystawy prac Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego w muzeum Moderna Museet Malmö w Szwecji uwidacznia stopniowy rozwój ich twórczości pozostającej we wzajemnym dialogu w niespokojnym okresie pomiędzy pierwszą i drugą wojną światową.

Wielka Wojna

Dogłębne opracowanie tematu zależności między doświadczeniem I wojny światowej a sztuką nowoczesną. Zebrane tu eseje podejmują zagadnienie odniesień do wojny w sztuce i stosunku artystów do wojny w szerszej perspektywie.

The Great War

Wydanie angielskojęzyczne. Dogłębne opracowanie tematu zależności między doświadczeniem I wojny światowej a sztuką nowoczesną. Zebrane tu eseje podejmują zagadnienie odniesień do wojny w sztuce i stosunku artystów do wojny w szerszej perspektywie.

Awangarda i państwo

Publikacja porusza problematykę relacji sztuki awangardowej i instytucji państwa ukazując ją w szerokiej perspektywie czasowej od lat międzywojennych po czas transformacji ustrojowej w 1989 roku i szerokiej perspektywie geograficznej - Polska i kontekst krajów sąsiednich: Niemiec, Litwy, Czechosłowacji i Węgier.

The Avant-Garde & the State

Wydanie angielskojęzyczne. Publikacja porusza problematykę relacji sztuki awangardowej i instytucji państwa ukazując ją w szerokiej perspektywie czasowej od lat międzywojennych po czas transformacji ustrojowej w 1989 roku i szerokiej perspektywie geograficznej - Polska i kontekst krajów sąsiednich: Niemiec, Litwy, Czechosłowacji i Węgier.

Zmiennokształtność: Eisenstein jako metoda

Książka interpretuje zmiennokształtność poprzez postać Siergieja Eisensteina podążając za tropami zawartymi w jego tekstach, filmach i rysunkach jak i również szczegółach jego biografii. Znajdziemy tu eseje uznanych badaczy twórczości Eisensteina jak i również bogaty materiał wizualny dokumentujący poświęconą mu wystawę.

Teoria widzenia

Nowe, poszerzone wydanie. Artysta definiuje świadome widzenie, ukazuje jak kształtowało się ludzkie postrzeganie świata na przestrzeni wieków pod wpływem różnorodnych czynników kulturowych i cywilizacyjnych.

Nikolai Evreinov & Others: „The Storming of the Winter Palace”

Książka jest opisem monumentalnego spektaklu zrealizowanego w 1920 roku przez rosyjskiego reżysera teatralnego Nikołaja Jewreinowa, w którym z okazji 3 rocznicy rewolucji październikowej zainscenizował on wydarzenia spod Pałacu Zimowego. Wykonane wówczas zdjęcie, dające fałszywy obraz szturmu na Pałac, zaczęło być traktowane jak historyczny dokument

Plakat. Jimmie Durcham. „Boże dzieci, poematy”

Plakat do wystawy Jimmiego Durchama - „Boże dzieci, poematy”.

Plakat kolekcjonerski. Jimmie Durcham. „Boże dzieci, poematy”

Plakat kolekcjonerski do wystawy Jimmiego Durchama - „Boże dzieci, poematy” sygnowany podpisem autora rzeźb.

Muzeum rytmu

Książka będąca również dokumentacją wystawy jest efektem długotrwałych badań postrzegających sztukę jako jeden ze środków wyrażania rytmu.

The Museum of Rhythm

Wydanie angielskojęzyczne. Książka będąca również dokumentacją wystawy jest efektem długotrwałych badań postrzegających sztukę jako jeden ze środków wyrażania rytmu.

Poruszone ciała. Choreografie nowoczesności

Publikacja jest pokłosiem wystawy pod tym samym tytułem, oraz konferencji pod tytułem „Jak myśli ciało? Cielesno-ruchowe praktyki doby modenizmu". Autorzy tekstów zawartych w tomie stawiają pytania o cielesne i ruchowe doświadczenie nowoczesności w kontekście praktyk artystycznych i społecznych.

Moved Bodies. Choreographies of Modernity

Wydanie angielskojęzyczne. Publikacja jest pokłosiem wystawy pod tym samym tytułem, oraz konferencji pod tytułem „Jak myśli ciało? Cielesno-ruchowe praktyki doby modenizmu". Autorzy tekstów zawartych w tomie stawiają pytania o cielesne i ruchowe doświadczenie nowoczesności w kontekście praktyk artystycznych i społecznych.

Organizatorzy życia De Stijl, polska awangarda i design

Publikacja głęboko analizującą związki polskiego designu awangardowego i twórczości De Stijl, wpływu grupy, która w rozwoju sztuki nowoczesnej odegrała wyjątkową rolę

Organizers of Life. De Stijl, the Polish Avant-Garde and Design

Wydanie angielskojęzyczne. Publikacja głęboko analizującą związki polskiego designu awangardowego i twórczości De Stijl, wpływu grupy, która w rozwoju sztuki nowoczesnej odegrała wyjątkową rolę

Montaże. Debora Vogel i nowa legenda miasta

Publikacja pozwala zgłębić twórczą osobowość wybitnej pisarki, filozofa, krytyka literackiego, poetki. Zawartą tu treść naukową dopełniają teksty literckie i krytyczne autorki, liczne reprodukcje inspirujących ją awangardowych obrazów i archiwalne fotografie istotnych dla Debory Vogel miejsc.

Montages. Debora Vogel and The New Legend of the City

Wydanie angielskojęzyczne. Publikacja pozwala zgłębić twórczą osobowość wybitnej pisarki, filozofa, krytyka literackiego, poetki. Zawartą tu treść naukową dopełniają teksty literckie i krytyczne autorki, liczne reprodukcje inspirujących ją awangardowych obrazów i archiwalne fotografie istotnych dla Debory Vogel miejsc.

Enrico Prampolini. Futuryzm, scenotechnika i teatr polskiej awangardy

Książka ukazuje najróżniejsze sfery działań włoskiego futurysty, jednego z najważniejszych artystów międzynarodowej awangardy, malarza, rzeźbiarza, scenotechnika, architekta, grafika.

Enrico Prampolini. Futurism, Stage Design and the Polish Avant-Garde Theatre

Wydanie angielskojęzyczne. Książka ukazuje najróżniejsze sfery działań włoskiego futurysty, jednego z najważniejszych artystów międzynarodowej awangardy, malarza, rzeźbiarza, scenotechnika, architekta, grafika.

Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody

Publikacja opowiada o wyobrażeniach przyrody, wpływie nauki na sztukę i próbie zrozumienia roli człowieka wobec środowiska.

Superorganism. The Avant-Garde and the Experience of Nature

Angielskojęzyczne wydanie katalogu.

Władysław Strzemiński. Zawsze w awangardzie. Rekonstrukcja nieznanej biografii 1893-1917

Rekonstrukcja nieznanych dotąd wątków z życia Strzemińskiego. Naukowa biografia ujawniająca szczegółowe informacje na temat dzieciństwa i młodości artysty.

Władysław Strzemiński. Czytelność obrazów

Książka ta jest próbą reinterpretacji bogatej myśli teoretycznej Władysława Strzemińskiego.

Władysław Strzemiński. Readability of Images

Anglojęzyczna wersja książki. Publikacja stanowi dokumentację z międzynarodowej konferencji poświęconej zagadnieniom teorii widzenia.

Katja Strunz Zeittraum #9 für Władysław Strzemiński

Publikacja towarzysząca wystawie: „Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki”.

Powidoki życia. Władysław Strzemiński i prawa dla sztuki

Na niemal 800-stronicowy tom składają się teksty kuratorów poddające głębokiej analizie twórczość Strzemińskiego, pozostała część zawiera fragmenty jego powieści oraz reprodukcje prac artysty.

Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku

Publikacja stanowi próbę przeniesienia konstrukcji stałej ekspozycji muzealnej w przestrzeń książki. Znajdziemy tu teksty na temat sztuki nowoczesnej oraz materiał ilustracyjny złożony z reprodukcji prac eksponowanych w ramach wystawy.

Atlas of Modernity. The 20th and 21st Century Art Collection

Angielskojęzyczne wydanie albumu

Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia. Tom I

Publikacja skupia się na historii instytucji, dla której osią pozostaje Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.”

Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia. Tom II

Niniejszy tom powstał z potrzeby przemyślenia i poddania refleksji aktualnej działalności Muzeum Sztuki w Łodzi.

The ABC of Muzeum Sztuki

Angielskojęzyczna wersja przewodnika po stałej ekspozycji muzealnej.

111 dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi

Album prezentujący 111 najcenniejszych dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. 

111 works from the Collection of Muzeum Sztuki in Łódź

Album prezentujący 111 najcenniejszych dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi (j.ang)

Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm

Niemal tysiącstronicowe kompendium wiedzy o sztuce współczesnej i nowoczesnej prezentujące dwie kolekcje, zbiory łódzkiego Muzeum Sztuki i szwajcarską kolekcję Hermana Rupfa.

Teresa Żarnowerówna (1897-1949). Artystka końca utopii

Pierwsza monograficzna publikacja poświęcona twórczości i życiu artystki.

Teresa Żarnower (1897-1949). An Artist of the End of Utopia (j. ang.)

Pierwsza monograficzna publikacja poświęcona twórczości i życiu artystki (wersja angielskojęzyczna)

Maszyna do komunikacji. Wokół awangardowej idei nowej typografii.

Książka poświęcona zagadnieniom związanym z ideą nowej (bądź funkcjonalnej) typografii. Antologia badająca źródła, mechanizmy i rezultaty zainteresowania artystów awangardowych projektowaniem graficznym.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.