W związku z obchodami urodzin miasta Łodzi, w dniu 26 lipca 2024 (piątek) bilety wstępu do oddziałów ms1 i ms2 będzie można kupić w cenie 1 zł. Bilety dostępne wyłącznie w sprzedaży stacjonarnej w punktach kasowych.

Gra o wszystko. Jerzy Krawczyk / All or Nothing

Publikacja poświęcona jednemu z najbardziej enigmatycznych i oryginalnych polskich malarzy XX w, towarzysząca wystawom w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki i w Muzeum Sztuki w Łodzi. Staranny dobór tekstów, jak i  reprodukcji dzieł pozwalają na ujrzenie złożonej i oryginalnej twórczości Jerzego Krawczyka w nowym świetle.

 

INFO

wydawca

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki i Muzeum Sztuki w Łodzi

autorki i autorzy tekstów:

Anna Baranowa, Michał Jachuła, Marcin Lachowski, Jarosław Lubiak, Karolina Zychowicz

koordynacja wydawnicza

Dorota Karaszewska

współpraca

Andżelika Bauer

projekt graficzny

Krzysztof Bielecki

tłumaczenie tekstów

Paulina Bożek

rok wydania

2022

język

wydanie polsko-angielskie

Monografia Jerzego Krawczyka (1921–1969) przybliża wielowątkową twórczość opartą na przeżyciach i przekonaniach osobistych malarza i jego odwołaniach do kanonu sztuki dawnej i tej z początku XX wieku, ukazując ją w nowym świetle. Towarzyszy dwóm odsłonom wystawy: Jerzy Krawczyk. Gra o wszystko w Zachęcie i Jerzy Krawczyk. Myszy i ludzie w Muzeum Sztuki w Łodzi. Układ bogato ilustrowanej książki dostosowany jest do problemów i tematów obecnych w twórczości artysty. Autorami tekstów są znakomici pisarze i pisarki o sztuce: Anna Baranowa, Jarosław Lubiak, Karolina Zychowicz i Marcin Lachowski. Baranowa stawia tezę, że Krawczyk jest prekursorem postmodernizmu na długo przed ukonstytuowaniem tego pojęcia w kulturze polskiej i rozpatruje twórczość malarza w ujęciu intertekstualnym. Lachowski przybliża tematy Holokaustu i doświadczenia wojny, podejmowane konsekwentnie przez artystę od 1950 roku. Lubiak przygląda się sztuce artysty przez pryzmat teorii Catherine Malabou i psychoanalizy, przede wszystkim w odniesieniu do autoportretów artysty, Karolina Zychowicz natomiast rozpatruje sztukę Krawczyka pod kątem ideowego ukierunkowania i przynależności do Grupy Malarzy Realistów, nazywając ją surrealizmem zaangażowanym. Publikacja zawiera również kalendarium życia i twórczości malarza oraz tekst Michała Jachuły o pracy Krawczyka w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Uwaga autorów koncentruje się na dojrzałych pracach artysty, w tym pejzażach łódzkich malowanych od drugiej połowy lat pięćdziesiątych XX wieku, martwych naturach i portretach rozwijających koncepcję realizmu przestrzennego, pracach z Zakładu Anatomii Prawidłowej Akademii Medycznej w Łodzi, a także dziełach poświęconych wojnie i Holokaustowi, tworzonych aż do przedwczesnej śmierci artysty w 1969 roku. Dwa bieguny sztuki, czyli malarstwo o malarstwie i życiowe doświadczenie — kluczowe dla malarskiego oeuvre Krawczyka — znajdują odzwierciedlenie w wyborze i układzie ponad 80 prac pokazanych w sześciu salach Zachęty jak i również na stronicach książki.

Wrażliwy na ikonosferę codzienności Krawczyk w prekursorski sposób podejmował temat konsumeryzmu, nadmiaru obrazów i informacji, a także autotematyczny wątek sztuki o sztuce. Reprezentował krytyczne podejście do współczesnej mu rzeczywistości i do samego siebie, a w odniesieniu do sztuki — do kategorii oryginalności i nowatorstwa. W jego obrazach rozpoznajemy tematy egzystencjalne, namysł nad śmiercią i przepełnione humorem intelektualne konstrukcje — odmalowane z warsztatową biegłością, przepełnione miłością do malarstwa. Artysta żonglował stylistykami i językami wizualnymi — od kolażu po trompe l'oeil, do swoich obrazów olejnych wplatał również fragmenty tekstów. Liczne jego dzieła są świadectwem czerpania motywów z własnych obrazów, ich przemalowywania bądź malowania na nowo, przepracowywania kompozycji i udoskonalania konceptu.

 

Książka dostępna w księgarni stacjonarnej w ms2 (ul. Ogrodowa 19) oraz w księgarni online
 

 

Podziel się informacją

Wydarzenia towarzyszące

INFO

wydawca

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki i Muzeum Sztuki w Łodzi

autorki i autorzy tekstów:

Anna Baranowa, Michał Jachuła, Marcin Lachowski, Jarosław Lubiak, Karolina Zychowicz

koordynacja wydawnicza

Dorota Karaszewska

współpraca

Andżelika Bauer

projekt graficzny

Krzysztof Bielecki

tłumaczenie tekstów

Paulina Bożek

rok wydania

2022

język

wydanie polsko-angielskie

Podziel się informacją