Czarny pokój i inne pokoje

 

Czarny pokój i inne pokoje to pierwsza z serii książek poświęconych Studiu Eksperymentalnemu Polskiego Radia, przygotowanych przez Muzeum Sztuki w Łodzi i Fundację Automatophone.

W „czarnym pokoju”, jak nazywano siedzibę legendarnego warszawskiego ośrodka muzyki elektroakustycznej, powstawała muzyka do wielu popularnych dzieł kinematografii okresu PRL. Studio „udźwiękawiało” również sztuki teatralne i wystaw oraz trudne do skategoryzowania audiowizualne eksperymenty. Przez kilka dekad Polacy żyli wśród dźwięków tworzonych przez Eugeniusza Rudnika czy Bohdana Mazurka, choć niekoniecznie mieli świadomość, że powstawały one w „czarnym pokoju” SEPR.

Historię istniejącego przez blisko pięćdziesiąt lat Studia trudno było jednak zrekonstruować. Tego zadania podjęli się redaktorzy Michał Libera i Michał Mendyk, którzy zebrali w niniejszym tomie teksty poświęcone powołaniu SEPR do życia (dział Początki), relacjom placówki z kompozytorami (Rozwinięcia), twórczości w polu muzyki (Analizy) i interdyscyplinarnym przedsięwzięciom (Rozszerzenia). Na publikację składają się także rozmowy z Krzysztofem Szlifirskim – kierownikiem Studia ds. technicznych, kompozytorem Krzysztofem Knittlem oraz reżyserkami i reżyserami dźwięku Ewą Guziołek-Tubelewicz, Barbarą Okoń-Makowską i Tadeuszem Sudnikiem.

Część wspomnianych materiałów została zaprezentowana podczas konferencji, jaką w 60. rocznicę powstania placówki zorganizowało Muzeum Sztuki w Łodzi we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza. Książka nie jest jednak typowym pokonferencyjnym tomem. Uzupełniona o nowe teksty wymyka się muzykologicznym ramom, nakreśla polityczno-historyczny kontekst pracy pionierów SEPR, ukazuje relacje łączące Studio Eksperymentalne z polem sztuki czy muzyki popularnej.

Publikacja to kolejny przykład zaangażowania Muzeum Sztuki w Łodzi w badania nad eksperymentalną i interdyscyplinarną twórczością artystów drugiej połowy XX wieku, obok projektów Daniela Muzyczuka i Davida Crowleya Dźwięki elektrycznego ciała. Eksperymenty w sztuce i muzyce w Europie Wschodniej 1957 – 1984 (2012-2013) i Notatki z podziemia. Sztuka i muzyka alternatywna w Europie Wschodniej 1968 – 1994 (2016-2018) oraz organizowanej we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza i ZKM Zentrum für Kunst und Medien w Karlsruhe Through the Soundproof Curtain. The Polish Radio Experimental Studio (2018-2019).

Następne pozycje w inaugurowanej właśnie serii poświęcone będą nie tylko sylwetkom najważniejszych twórców SEPR, między innymi Eugeniuszowi Rudnikowi i Józefowi Patkowskiemu, ale także wpływowi Studia Eksperymentalnego na kulturę polską i wschodnioeuropejską.


Wydawca: Fundacja Automatophone i Muzeum Sztuki w Łodzi, we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza
Autorzy tekstów: Michał Libera, Michał Mendyk, Bolesław Błaszczyk, Dariusz Brzostek, Joanna Walewska, Marek Zwyrzykowski, Agnieszka Pindera, Cindy Bylander, Ola Nordal, Katarzyna Świętochowska, Barbara Okoń-Makowska, Daniel Muzyczuk, David Crowley, Jan Topolski, Krzysztof Szlifirski, Krzysztof Knittel, Tadeusz Sudnik, Ewa Guziołek-Tubelewicz 
Tłumaczenie tekstów: Maciej Dworzyński, Tomasz Potocki, Łukasz Mojsak
Redakcja naukowa: Michał Libera, Michał Mendyk
Redakcja językowa i korekta: Katarzyna Radomska, Natalia Cieślak
Projekt graficzny i skład: Magda Burdzyńska

ISBN 978-83-952622-0-3
Rok wydania: 2018
Format: 16,5 x 23,5 x 3 cm
Oprawa: miękka
Ilość stron: 260
Ilość ilustracji: ok 36 czarno-białych
Język: polski

Cena: 35 zł
Publikacja nie jest obecnie dostępna w sprzedaży w naszej księgarni.


POBIERZ FRAGMENT         

Podziel się informacją

Podziel się informacją