Abdelkader Lagtaâ. Nieustająca podróż

Książka poświęcona twórczości marokańskiego reżysera filmowego, poety, pisarza - Abdelkadera Lagty. Zbiór jego wierszy, wspomnień oraz innych tekstów a także fotografii dokumentujących jego twórcze działania.

Utwory te napisane po arabsku, francusku i polsku obejmują dwie dekady, od lat 60. do początku lat 80. Książka prezentuje i zarysowuje kontekst dla jego niepublikowanych prac w charakterze nieustającej podróży. Odbywała się ona na wielu poziomach: między Marokiem a Polską; między guerillą językową, praktykami konceptualnymi i poezją konkretną. Rozpościerała się między działaniami aktywistycznymi a nauką w łódzkiej szkole filmowej; między językiem polskim, francuskim i arabskim; wreszcie pomiędzy marokańskim światem lewicy literackiej a kręgami polskiej awangardy artystycznej. Utwory i teksty Lagty to dzieło zakorzenione w walkach trójkontynentalnych i ruchach opozycyjnych w Maroku, kiedy wymyślanie języka na nowo okazywało się zarówno poetycką, jak i polityczną koniecznością, a wiersz stawał się bronią. Z wprowadzeniem Abdelkadera Lagty oraz tekstami krytyka literackiego Khalida Lyamlahy’ego, filmoznawczyni Léi Morin i historyka sztuki Przemysława Strożka.


Wydawcy: Muzeum Sztuki w Łodzi i Talitha C3
Redakcja: Léa Morin, Przemysław Strożek, Sara Lagnaoui
Autorzy tekstów: Abdelkader Lagtaâ, Léa Morin, Khalid Lyamlahy, Przemysław Strożek
Tłumaczenie tekstów: Olga Byrska, Sara Lagnaoui, Abdelkader Lagtaâ, Bożena Lagtaâ
Projekt graficzny: Kama Sokolnicka

ISBN 978-83-66696-35-8 Muzeum Sztuki w Łodzi
ISBN 978-2-9587314-1-0 Talitha
Rok wydania: 2023
Format: 17,2 x 24,2 x 1,5 cm
Oprawa: twarda w płótnie
Ilość stron: 174
Ilość ilustracji: ok. 129 (czarno-białe)
Język: polski


Regulamin księgarni      Kontakt


 

Cena: 80,00 zł
Waga: 0,46 kg

Podziel się informacją