111 dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi

Album prezentujący 111 najcenniejszych dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. 

Album prezentujący 111 najcenniejszych dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi. 
W początkowej części publikacji znajdziemy zwięzły opis historii kształtowania się muzealnej kolekcji.
Dalsza część albumu to prezentacja najcenniejszych dzieł zawierająca fotografie poszczególnych prac, którym towarzyszą opisy obejmujące biografię artysty i analizę dzieła.
Wyselekcjonowane zarówno dzieła sztuki nowoczesnej jak i dawnej mają cechę wspólną, są w jakiejś mierze wyjątkowe, unikatowe w skali kraju. Nie jest to tylko wyjątkowość dzieła sztuki, które z racji swej niepowtarzalności jest unikatowe. Jest to kwestia rzadkości, zarówno ze względu na autora, jak i wartość artystyczną czy klasę samej przedstawionej pracy.


Wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi
Koncepcja i układ albumu: Mirosław Borusiewicz, Jacek Ojrzyński, Elżbieta Fuchs, Janina Ładnowska, Anna Saciuk-Gąsowska
Redakcja: Jacek Ojrzyński, Elżbieta Fuchs, Andrzej Miastkowski, Andżelika Bauer, Marcin Bauer
Projekt graficzny i skład: Lech Majewski, Edyta Majewska, Dorota Nowacka


ISBN 978-83-87937-12-6
Rok wydania: 2004
Format: 25 x 33,5 x 2,5 cm
Oprawa: twarda
Ilość stron: 239
Język: polski


regulamin księgarni          kontakt 

Cena: 30,00 zł
Waga: 1,84 kg

Podziel się informacją