W związku z obchodami urodzin miasta Łodzi, w dniu 26 lipca 2024 (piątek) bilety wstępu do oddziałów ms1 i ms2 będzie można kupić w cenie 1 zł. Bilety dostępne wyłącznie w sprzedaży stacjonarnej w punktach kasowych.

The Values and Valuation of Modern and Contemporary Visual Art

Cena: 52,50 zł
Waga: 0,85 kg

Książka adresowana głównie do kuratorów wystaw i konserwatorów dzieł sztuki ma na celu ustalenie metod analizy i opracowanie uniwersalnego systemu oceny wartości dzieł z zakresu nowoczesnej i współczesnej sztuki wizualnej. 

Publikacja ta jest efektem badań mających na celu sformułowanie ram koncepcyjnych i standardów dla stworzenia wielokryterialnego systemu oceny wartości dzieł z zakresu nowoczesnej i współczesnej sztuki wizualnej. Przedmiotem badań stały się zbiory Muzeum Sztuki w Łodzi będące bardzo wyjątkową i ważną kolekcją w Europie, która została stworzona tuż po powstaniu kolekcji MOMA w Nowym Jorku, na drodze wymiany dzieł między awangardowymi artystami w 1930 roku. Książka ma na celu ustalenie metod analizy i stworzenie uniwersalnego systemu oceny wartości dzieł, opracowanie strategii, które mogą okazać się pomocne dla przyszłych praktyk kuratorskich i konserwatorskich. W opisywanej tu metodzie „praktyki refleksyjnej” brana jest pod uwagę wartość artystyczna, estetyczna, historyczna, wartości emocjonalne, funkcjonalne a także edukacyjne oraz społeczne, polityczne lub ekonomiczne. Publikacja koncentruje się również na roli współczesnych instytucji muzealnych, kolekcji dzieł sztuki oraz nowoczesnych metod ich konserwacji, obecnego zrozumienia wartości ochrony dziedzictwa kulturowego.


Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Muzeum Sztuki w Łodzi
Autorka tekstów: Joanna Kiliszek, przedmowa: Jarosław Suchan, Iwona Szmelter
Tłumaczenie tekstów: Paul Barford
Redakcja: Barry Keane
Projekt graficzny: Maciej Małecki

ISBN 978-83-66098-64-0
Rok wydania: 2019
Format: 18,1 x 24,7 x 3 cm
Oprawa: twarda
Ilość stron: 272
Ilość ilustracji: ok 66  (43 kolorowe i 23 czarno-białych)
Język: angielski


Regulamin księgarni          Kontakt


 

Cena: 52,50 zł
Waga: 0,85 kg

Podziel się informacją