Sybilla 2018: wyróżnienie dla zrewitalizowanego kompleksu ms1

Za nami Sybilla 2018!

Bardzo nas cieszy wyróżnienie w kategorii "Zarządzanie", które otrzymaliśmy za usprawnienie zarządzania zasobami ms poprzez rewitalizację infrastruktury kompleksu ms1.

Od blisko czterdziestu lat wyróżnienie w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla jest najważniejszą formą uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie. Przez lata konkurs zmieniał się w zakresie m.in. sposobu wyłaniania i nagradzania zwycięzców, przyznawanych nagród, powoływania i procedowania jury. Główne założenia – nagradzania i upowszechniania najwybitniejszych osiągnięć ze wszystkich obszarów działalności muzealnej – pozostały jednak niezmienione.

W tegorocznej edycji prezentacje swoich najlepszych projektów, zrealizowanych w minionym roku przesłały instytucje z całej Polski, posiadające różne formy organizacyjne i profile działalności. Konkurs, prowadzony według zmodyfikowanego regulaminu, spotkał się z większym zainteresowaniem niż edycja ubiegłoroczna – procedurze oceny zostanie poddanych ok. 200 zgłoszeń.

Projekt realizowany jest z dofinansowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Podziel się informacją

Galeria

Podziel się informacją