Prototypy 03: Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski

INFO

Miejsce

ms1, Więckowskiego 36

Czas

06.09.2019 - 12.01.2020

Wernisaż

6 września 2019, godzina 18.00

Kuratorki

Aleksandra Jach, Carolina Caycedo

Koordynacja

Katarzyna Mróz

Grafika

Michał Dąbrowski

„Raport troski” to celebracja kobiecego zaangażowania w różne sfery życia, a przede wszystkim w obronę przyrody. Stawką w tej walce są dobra wspólne: woda, powietrze, ziemia. Wezwaniem do działania są jednak konkretne problemy danej społeczności związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem. To właśnie kobiety, podobnie jak inne podatne na zagrożenia grupy społeczne (migranci, uchodźcy, dzieci, osoby niepełnosprawne i starsze) są najczęściej dotknięte skutkami destrukcji środowiska. Jednocześnie, to właśnie one organizują się i demonstrują sprzeciw wobec eksploatacji ludzi i otoczenia. W wielu sytuacjach nie są one ofiarami, ale aktywnymi i sprawczymi organizatorkami.

Wystawa została przygotowana przez Aleksandrę Jach (Muzeum Sztuki w Łodzi) i Carolinę Caycedo. Carolina od wielu lat zajmuje się w swojej twórczości tematami ekologicznymi oraz rolą kobiet w organizowaniu życia społecznego. Jeden z jej najbardziej znanych projektów artystycznych to „Be dammed”, którego nazwa wygrywa wieloznaczność słów: ‘dam’ (ang. ‘tama’) i ‘to be damned’ (ang. ‘być przeklętym’) w ramach, którego kolumbijska artystka tworzy obiekty, filmy, rysunki, książki, performensy dotyczące wpływu regulacji rzek na lokalne społeczności. To właśnie temat rzek doprowadził ją do działaczek, które w różnych częściach świata walczą o sprawiedliwość społeczną. Caycedo, w poszukiwaniu własnego „kobiecego rodowodu”, zaczęła pracować nad indywidualnymi i grupowymi portretami aktywistek ekologicznych.

Wystawa „Carolina Caycedo i Zofia Rydet. Raport troski” powstała jako trzecia część cyklicznego projektu Prototypy, w ramach którego artyści pracują z kolekcją Muzeum Sztuki w Łodzi. Carolina Caycedo zaprezentowała swoje prace w kontekście zdjęć Zofii Rydet. Artystka zainspirowała się cyklem „Zapis socjologiczny” (1978-1990), w którym fotografka udokumentowała tradycyjne sposoby życia, które znikają podczas modernizacji kraju. W obrazach tych Carolina widzi podobieństwo do rodzimej Kolumbii i miejsc, które poświęcane są w imię rozwoju. Na temat bohaterek Rydet wiemy niewiele. Widzimy je w intymnych przestrzeniach kuchni czy izb, wykonujące czynności domowe albo pracę zawodową. Te prywatne światy mają jednak potencjał polityczny. Zdjęcia Zofii Rydet pokazują podłoże zaangażowania obywatelskiego, a jest nim opieka nad najbliższym otoczeniem.

 

Chętnie dowiemy się co myślisz o wystawie! Wypełnij ankietę TUTAJ

Podziel się informacją

Wydarzenia towarzyszące

Załączniki

INFO

Miejsce

ms1, Więckowskiego 36

Czas

06.09.2019 - 12.01.2020

Wernisaż

6 września 2019, godzina 18.00

Kuratorki

Aleksandra Jach, Carolina Caycedo

Koordynacja

Katarzyna Mróz

Grafika

Michał Dąbrowski

Podziel się informacją