Uprzejmie informujemy, że strona jest w trakcie prac modernizacyjnych. Za wszelkie niedogodności techniczne przepraszamy.

Projekt we współpracy z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbright

W maju tego roku (we współpracy z Fotofestiwalem) otworzyliśmy wystawę „Czuła uwaga. Urszula Czartoryska wobec fotografii”, która prezentowała publiczności postać i praktykę wybitnej kuratorki i krytyczki sztuki. Jej badania, teksty i ciekawość fotografii we wszystkich przejawach ukształtowały nie tylko kolekcję muzeum, ale także całe pokolenia polskich artystek i artystów. Podczas towarzyszącego wystawie seminarium badawczego chcieliśmy dać wyraz wielowymiarowości i aktualności bogatej spuścizny teoretycznej i krytycznej „pierwszej damy polskiej fotografii”.

Poprzez współpracę z Fulbright Specialist pragnęliśmy zanalizować projekty kuratorskie Czartoryskiej w szerszym kontekście ówczesnych światowych praktyk kuratorskich. Podobnej analizie chcemy poddać kolekcję zbudowaną przez Czartoryską. Projekt „Badania historyczne praktyk kuratorskich i kolekcjonerskich w Muzeum Sztuki w Łodzi w obliczu globalnej sceny artystycznej” lokuje się w obszarze zarówno historii sztuki, studiów kulturowych i kuratorskich, jak i gender studies.

Podczas swojego pobytu w Polsce w ramach programu Fulbright Specialist, badaczka i kuratorka Joanna Szupińska skupiła się na postaci Urszuli Czartoryskiej w kontekście szerszych procesów takie jak strategie kuratorskie, budowanie kolekcji czy funkcjonowanie lokalnego środowiska artystycznego. W ramach rozległej kwerendy prowadzonej w Instytucie Sztuki PAN, ale przede wszystkim w archiwum zakładowym Muzeum Sztuki w Łodzi, badaczka rozpoczęła rekonstrukcję polityki programowej realizowanej przez Urszulę Czartoryską w trakcie pracy w Dziale Fotografii i Technik Wizualnych i próbę osadzenia jej w polu ówczesnej międzynarodowej kultury kuratorskiej i instytucjonalnej.

Niezwykle ważnym efektem działań w ramach programu było również ukończenie tłumaczenia na j. angielski fragmentu ikonicznej publikacji Czartoryskiej „Przygody plastyczne fotografii”, które po ponad pięćdziesięciu latach od wydania będą miały szansę zaistnieć w obiegu międzynarodowym.

Podczas wewnętrznych spotkań seminaryjnych, jak również licznych spotkań z byłymi współpracownikami, osobami z otoczenia Czartoryskiej i lokalnych badaczy, Joanna Szupińska wraz z Centrum Muzeologicznym wskazała możliwe drogi dalszej współpracy nad tym projektem.


Projekt powstał we współpracy z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbright:


Galeria