Organizatorzy życia. De Stijl, polska awangarda i design

„Dokładnie przed wiekiem, jesienią 1917 roku, miały miejsce dwa wydarzenia o ogromnym znaczeniu dla rozwoju awangardowej myśli w Polsce i w Holandii. W październiku tego roku w holenderskiej Lejdzie światło dziennie ujrzał pierwszy numer pisma „De Stijl”, swoistej platformy, która w rozwoju tzw. Nowej Sztuki odegrała rolę niebywale ważną. Ledwie miesiąc później, w oddalonym o ponad tysiąc kilometrów Krakowie otwarto I Wystawę Ekspresjonistów Polskich, dziś uznawaną za symboliczny zaczątek awangardy polskiej. Wówczas wydarzenia te nie miały ze sobą zbyt wiele wspólnego, niemniej ów zbieg okoliczności nabiera wyjątkowego znaczenia w obliczu wzajemnych kontaktów oraz wpływów, jakie z czasem narodziły się pomiędzy polskimi i holenderskimi awangardowymi ugrupowaniami i ich przedstawicielami.” (Fragment tekstu dr. Michała Wenderskiego)

Niniejsza książka jest pierwszą tak szeroko analizującą związki polskiego designu awangardowego i twórczości De Stijl. Znajdują się w niej obszerne eseje prof. Marka Wieczorka, dr. Michała Wenderskiego i dr. Szymona Piotra Kubiaka, dotyczące wpływu grupy De Stijl na design europejski, a zwłaszcza na awangardę i projektowanie w Polsce. Eseje uzupełnione są przedrukami wybranych tekstów źródłowych. Część katalogowa zawiera materiał archiwalny, odzwierciedla kształt wystawy o tym samym tytule, a zarazem jest przeglądem najbardziej istotnych przykładów twórczości holenderskiego i polskiego środowiska.


Wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi
Autorzy tekstów: Theo van Doesburg, Marek Wieczorek, Michał Wenderski, Andrzej Pronaszko, Szymon Piotr Kubiak, Szymon Syrkus
Koncepcja i redakcja naukowa: Paulina Kurc-Maj, Anna Saciuk-Gąsowska
Redakcja stylistyczno-językowa i korekta: Magdalena Świątczak
Koordynacja wydawnicza: Katarzyna Mróz
Projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert

ISBN 978-83-63820-65-7, angielskojęzyczna wersja: ISBN 978-83-63820-65-7
Rok wydania: 2017
Format: 22 x 27 x 3 cm
Oprawa: miękka
Ilość stron: 256
Ilość ilustracji: ok 152 (113 kolorowych i 39 czarno-białych)
Język: wydanie polskie i angielskie

Publikacja towarzysząca wystawie „Organizatorzy życia. De Stijl, polska awangarda i design”, 24.11.2017–25.02.2018, Muzeum Sztuki / ms1, Więckowskiego 36, Łódź

Cena 120 zł - wersja polskojęzyczna, 140 zł - wersja angielskojęzyczna.
Publikacja dostępna w sprzedaży w naszej księgarni.


POBIERZ FRAGMENT

KSIĘGARNIA


 

Podziel się informacją

Podziel się informacją