Oprowadzanie kuratorskie z tłumaczem PJM po wystawie "W jakim pięknym miejscu jesteśmy"

Zapraszamy na oprowadzanie po wystawie W jakim pięknym miejscu jesteśmy, które poprowadzi jej kuratorka - Anna Łazar. Wydarzenie dodatkowo będzie tłumaczone na żywo na PJM (Polski Język Migowy).

INFO

Miejsce

ms1, ul. Więckowskiego 36, wejście od ul. Gdańskiej 43

oprowadza

Anna Łazar

wstęp

w cenie biletu na wystawę + 1 zł

Czas

13.04.2022, środa, godz. 17.00

Wystawa została skomponowana z darów przekazanych Muzeum Sztuki w Łodzi w latach 2008–2021. W jakim pięknym miejscu jesteśmy to słowa wielokrotnie wypowiadane przez Andrzeja Mitana i Cezarego Staniszewskiego podczas performansu w 1992 roku. Tytułowa deklaracja jest ironiczna. Sygnalizuje zarówno dystans, jak i uwikłanie artystów i artystek w aspiracje do bycia wyniesionym ponad codzienność. Nie bez znaczenia są również uwarunkowania geopolityczne – w performansie twórcy wykorzystali zdjęcie architektów konferencji jałtańskiej z 1945 roku, porządkującej globalne strefy wpływów po II Wojnie Światowej – problematyka ta wraca do nas dziś z całą swoją mocą.

Muzeum Sztuki powstało blisko sto lat temu dzięki ofiarności międzynarodowej awangardy. Targającym ówczesnym światem kryzysom, kiedy to rozpadały się imperia i gwałtownie szukano alternatywy dla stosunków ekonomicznych opartych na wyzysku, towarzyszyła wiara w postęp i powszechną emancypację. Przejawem owej wiary była sztuka awangardowa. Dzieła darowane do kolekcji są zarówno wypowiedzią artystyczną, historycznym śladem, jak i odzwierciedleniem wystaw i projektów realizowanych przez Muzeum Sztuki w Łodzi.






Więcej info

oprowadza

Anna Łazar

wstęp

w cenie biletu na wystawę + 1 zł

Podziel się informacją

Wydarzenia towarzyszące

INFO

Miejsce

ms1, ul. Więckowskiego 36, wejście od ul. Gdańskiej 43

Czas

13.04.2022, środa, godz. 17.00

oprowadza

Anna Łazar

wstęp

w cenie biletu na wystawę + 1 zł

Podziel się informacją