Nr 35/2020 Folia Philosophica . Ethica – Aesthetica – Practica. Krytyka artystyczna dwudziestolecia międzywojennego. Między estetyką filozoficzną i sztuką nowoczesną – cz. 1

Cena: 10,00 zł
Waga: 0,2 kg

Publikacja zawiera teksty poświęcone ważnym postaciom życia filozoficznego i krytyki artystycznej w Polsce międzywojennej, takim jak Mieczysław Wallis, Roman Ingarden, Zofia Lissa i Stefania Zahorska.

Teksty zebrane w niniejszym tomie są pokłosiem konferencji, która odbyła się w Muzeum Sztuki w Łodzi w dniach 22–23 lutego 2018 roku i której celem było wyeksponowanie zaplecza filozoficznego, czy ściślej – estetycznego, działalności autorów komentujących w Polsce sztukę nowoczesną. Dotyczy ono – z oczywistych względów – pism estetyków akademickich, takich jak Roman Ingarden, Zofia Lissa, Mieczysław Wallis. Manifestuje się ono również w tekstach autorów uprawiających tzw. krytykę towarzyszącą, takich jak Jan Brzękowski, Debora Vogel, Stefania Zahorska. Krytyka artystyczna wydaje się pełni rolę pośredniczącą między estetyką i sztuką nowoczesną – ujawnia napięcia między radykalnymi zmianami w sztuce a nowymi rozstrzygnięciami dotyczącymi wartościowania dzieł sztuki. Stosunkowo niewiele uwagi poświęcono do tej pory koincydencjom i wzajemnym inspiracjom między dziedzinami estetyki i sztuki nowoczesnej; dominuje opinia, że eksperymenty artystyczne wymierzone były w tradycyjne wartości estetyczne. Skupienie się na języku krytyki okresu dwudziestolecia międzywojennego w Polsce może prowadzi do odkrycia, że zmiany w sztuce mogły działa stymulująco na rozwój refleksji estetycznej, ta zaś– za pośrednictwem krytyki – mogła, do pewnego stopnia, wynosi praktyki artystyczne na poziom samoświadomości teoretycznej.                                            Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Paweł Polit


Wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi i Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Autorzy tekstów: Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Paweł Polit, Diana Wasilewska, Beata Śniecikowska, Karolina Kolinek-Siechowicz, Paweł Siechowicz, Cezary Wąs
Redakcja: Wioletta Kazimierska-Jerzyk, Paweł Polit
Projekt graficzny: Agencja Reklamowa efectoro.pl

ISSN 0208-6107
Rok wydania: 2020
Format: 17 x 24 x 0,7 cm
Oprawa: miękka
Ilość stron: 112
Ilość ilustracji: ok 18 (12 barwnych i 6 czarno-białych)
Język publikacji: polski


Regulamin księgarni       Kontakt

Cena: 10,00 zł
Waga: 0,2 kg

Podziel się informacją