W dniu 30 maja (czwartek) wszystkie oddziały Muzeum Sztuki w Łodzi będą nieczynne.

Nagroda im. Katarzyny Kobro za 2014 rok dla Roberta Rumasa!

"W uznaniu całościowego dorobku artystycznego,  ogromnego wkładu w budowanie architektury wystawienniczej, za działalność na rzecz innych artystów, za  upowszechnianie, ochronę i promocję kultury w obszarze sztuki współczesnej, jury nagrody im. Katarzyny Kobro w 2015 roku, pragnie uhonorować postawę nader skromnego artysty, znajdującego się poza wszelkimi układami, Roberta Rumasa.

To artysta badający problematykę społeczeństwa jako ofiary, w ujęciu pojęć quasi-religijnych, ultrakatolickich, narodowych, estetycznych oraz nadmiaru i deficytu wyznaniowego. Poddaje wyraźnej krytyce polski dewocjonalizm, ryzykując i tym samym broniąc swojej postawy. Religia jest tu jedynie schematem zaczepnym do dalszych rozważań nad wystawienniczym sensem, nie mniej istotnym jak polityka, która właśnie dziś przybiera realne zagrożenie dla wolności wypowiedzi.

Robert Rumas od 15 lat zajmuje się też organizacją przestrzeni wystawienniczej, scenografią do spektakli multimedialnych i teatralnych. W latach 90. był inspiracją, autorytetem dla młodszych pokoleń. Zawsze obecny, dzielący się wiedzą z młodym pokoleniem i  tymi, którzy już w jakiś sposób są ukształtowani.

Niniejsza nagroda jest też pewnego rodzaju nobilitacją oraz mobilizacją do dalszych zmagań artystycznych w szerokim rozumieniu sztuki współczesnej."

Uzasadnienie nadania nagrody im. Katarzyny Kobro za 2014  r. 

Jury: przewodniczący: Robert Kuśmirowski oraz Karolina Breguła, Nicolas Grospierre, Kobas Laksa

***

Pomysłodawcą idei dorocznej Nagrody im. Katarzyny Kobro, wręczanej wybranemu artyście przez innych artystów, jest Józef Robakowski (wspólnie z Niką Strzemińską, córką Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego).

Wyróżnienie ma na celu uhonorowanie postaw artystów progresywnych i poszukujących. Początkowo nagroda była przyznawana przez Galerię Wschodnią, od 2011 roku organizatorem wydarzenia zostało Muzeum Sztuki w Łodzi. 

W 2015 roku Nagrodę im. Katarzyny Kobro wsparli Alina i Jerzy Pachońscy właściciele marki LOGOGIFT.PL.

 

Podziel się informacją

Galeria

Podziel się informacją