"Na przecięciu linii" - dyskusja online

Zapraszamy na rozmowę online z udziałem Alicji Bielawskiej, Justyny Balisz-Schmelz (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski) i Matyldy Taszyckiej (Archives of Women Research and Exhibitions – AWARE), którą poprowadzi kuratorka Muzeum Sztuki w Łodzi – Katarzyna Słoboda. Punktem wyjścia do rozmowy będzie wystawa „Prototypy 06: Alicja Bielawska. Na przecięciu linii”, którą jeszcze do 5 czerwca możecie oglądać w ms2!

INFO

Miejsce

profil Muzeum Sztuki na Facebooku, YouTube

Czas

23.05.2022, poniedziałek. godz. 18.00

uczestniczki dyskusji

Alicja Bielawska, Justyna Balisz-Schmelz, Matylda Taszycka

moderacja

Katarzyna Słoboda

Alicja Bielawska proponuje potraktowanie dzieł sztuki jako modeli do ćwiczenia odczuwania otaczającego nas świata. Stają się one wskazówkami do poruszania się w rzeczywistości, pokazując jej nieoczywiste warstwy i aspekty. Wystawa Na przecięciu linii jest szóstą odsłoną cyklu Prototypy, w którym artystki i artyści nadają nowe znaczenia oraz konteksty pracom z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi.


Przez wystawę prowadzą nas linie. Linie kroków, linie na papierze, linie napotkanych spojrzeń, linie zarysowujące przestrzeń, wreszcie –linie pokrywające rysunki, których w tej edycji Prototypów możemy zobaczyć blisko pięćdziesiąt. Rysunek nie jest tu jednak tylko medium pomocniczym, szkicem do dalszych prac. To również pełnoprawne dzieło sztuki, zestawione w dialogu z rzeźbami Keitha Sonniera, Thei Djordjadze, Katarzyny Kobro i samej Alicji Bielawskiej. W pracach dominuje abstrakcja, jest ona jednak poetycka i otwarta na wielość interpretacji. Jej język jest uniwersalny, daje każdej osobie możliwość odczytania dzieła intuicyjnie i poprzez własne doświadczenia. Abstrakcja odnosi się do pamięci odbiorczyni_cy i jej_go osobistych wątków, pozwalając na zbudowanie nowych sieci skojarzeń wokół rozpoznawanych kształtów, faktur i kolorów. Przedmioty i materiały, z których stworzone zostały rzeźby, są zaczerpnięte z otaczającej nas rzeczywistości i pełnią rolę łączników pomiędzy dziełem abstrakcyjnym a odbiorczynią_cą. Wystawa Bielawskiej jest bowiem przestrzenią wyjętą z codzienności, ale jednocześnie odnoszącą się do niej. To mikroświat, w którym możemy spotkać się z wyobrażeniami, myślami oraz odczuciami artystów i artystek w warunkach sprzyjających kontemplacji.


Wydarzenie będzie tłumaczone na PJM (Polski Język Migowy).


Biogramy:

Justyna Balisz-Schmelz – historyczka i krytyczka sztuki, absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w 2015 roku obroniła pracę doktorską napisaną pod kierunkiem dr hab. Marii Hussakowskiej. W latach 2005–2010 studiowała historię sztuki oraz wiedzę o teatrze na Humboldt-Universität, a następnie na Freie Universität w Berlinie. Publikowała m.in. w „Przeglądzie Zachodnim”, „Jahrbuch der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin”, „Zeszytach Artystycznych” oraz w tomie Display. Strategie Wystawiania (Universitas 2012). Jest autorką kilku przyczynków do katalogów wystaw oraz kilkudziesięciu tekstów krytycznych, które ukazały się m.in. na łamach czasopism: „arteon”, „Obieg”, „Szum” oraz „Fragile”. Zajmuje się także przekładami z zakresu historii i teorii sztuki z języka niemieckiego.  Współpracowała z Międzynarodowym Centrum Kultury oraz ze Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury w Krakowie, a także z  Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Wykłada na kulturoznawstwie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół badania możliwości aplikacji kulturoznawczych teorii pamięci zbiorowej na polu sztuk wizualnych, w szczególności w sztuce niemieckiej po 1945 roku.

Alicja Bielawska – absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim (2005) i sztuk pięknych na Gerrit Rietveld Academie w Amsterdamie (2009), obecnie doktorantka na Międzywydziałowych Środowiskowych Studiach Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wykładowczyni School of Form Uniwersytetu SWPS w Warszawie.W 2015 roku nominowana była do nagrody Spojrzenia 2015 – Nagroda Deutsche Bank, współorganizowanej przez Zachętę Narodową Galerię Sztuki, a w 2016 roku do nagrody Paszporty Polityki w kategorii sztuki wizualne. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie dwukrotnie zamówiło u niej realizacje site-specific (w 2013 i 2018). Jej prace znajdują się w kolekcjach m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi i Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Reprezentowała Polskę razem z CENTRALĄ i Aleksandrą Kędziorek na London Design Biennale 2021.Tworzy rysunki i rzeźby, instalacje, pisze wiersze. Jej prace koncentrują się wokół materialnej sfery codzienności i relacji pomiędzy przedmiotami, wnętrzami a wspomnieniami. Dotyka w nich także kwestii względności naszej percepcji i roli pamięci. Do swoich realizacji wprowadza również elementy choreografii i performansu. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Matylda Taszycka – absolwentka Ecole du Louvre. Pracowała w Monnaie de Paris przy wystawach Marcel Broodthaers i Take Me I’m Yours, oraz w Instytucie Polskim w Paryżu jako ekspertka ds. sztuk wizualnych. Od 2019 r. Matylda Taszycka jest odpowiedzialna za program naukowy AWARE: Archives of Women Artists, Research & Exhibitions. Jako niezależna kuratorka, pracuje obecnie nad wystawą monograficzną Wandy Czełkowskiej w Muzeum Susch.

Katarzyna Słoboda –  kuratorka, badaczka, doktorka nauk humanistycznych. W Muzeum Sztuki w Łodzi kuratorowała takie wystawy, jak m.in.  Prototypy 6: Alicja Bielawska, Na przecięciu linii (2022), Prototypy 4: Agata Siniarska, Osuwisko (2020), Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy (z Małgorzatą Jędrzejczyk, 2019), Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy. O improwizacji tańca (z Sonią Nieśpiałowską-Owczarek, 2013), Układy odniesienia. Choreografia w muzeum (z Mateuszem Szymanówką, 2016) czy Poruszone ciała. Choreografie nowoczesności (2016).  Jest redaktorką i autorką publikacji i tekstów na temat tańca, choreografii, sztuki awangardowej i współczesnej (ostatnio: Katarzyna Kobro. Ruch czasoprzestrzeni, wraz z Małgorzatą Jędrzejczyk). Laureatka stypendium badawczego Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii oraz Młoda Polska 2018.


Podziel się informacją

Wydarzenia towarzyszące

INFO

Miejsce

profil Muzeum Sztuki na Facebooku, YouTube

Czas

23.05.2022, poniedziałek. godz. 18.00

uczestniczki dyskusji

Alicja Bielawska, Justyna Balisz-Schmelz, Matylda Taszycka

moderacja

Katarzyna Słoboda

Podziel się informacją