Muzeum Widzialne: I nagroda dla wydawnictw z serii Roku Awangardy!

INFO

Czas

08.11.2017

Muzeum Sztuki w Łodzi otrzymało pierwszą nagrodę w kategorii wydawnictwa w III przeglądzie Muzeum Widzialne organizowanym przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Nagrodzone zostały dwie publikacje z serii wydawniczej Roku awangardy - "Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody" oraz "Enrico Prampolini. Futuryzm, scenotechnika i teatr polskiej awangardy" projektu Ryszarda Bienerta.

Założeniem projektu Muzeum Widzialne jest popularyzacja najlepszych systemów identyfikacji wizualnej i rozwiązań graficznych wdrożonych przez muzea.

Podziel się informacją

Galeria

Podziel się informacją