Monika Szewczyk-Wittek oprowadza po wystawie "Atlas nowoczesności. Ćwiczenia"

Zapraszamy na oprowadzanie Moniki Szewczyk-Wittek, fotoedytorki i kuratorki wystaw i projektów poświęconych fotografii, po wystawie “Atlas Nowoczesności. Ćwiczenia”, podczas którego zabierze nas w podróż po wyspie "Propaganda" wystawy stałej prezentowanej na trzech piętrach w ms2!

INFO

Miejsce

ms2 , Ogrodowa 19

Czas

11.03.2022, piątek, godz. 17.30

oprowadza

Monika Szewczyk-Wittek

wstęp

1 zł

Podczas oprowadzania przyjrzymy się temu, w jaki sposób sztuka mierzy się z zagrożeniami dotyczącymi propagandy. W jaki sposób artyści i artystki interpretują manipulację, dezinformację i cenzurę. Zastanowimy się także nad zaangażowaniem artystów w działalność polityczną oraz nad tym czy możliwe jest wyzwolenie się z propagandy. Przyjrzymy się obrazom, instalacjom i fotografiom w poszukiwaniu krytycznego spojrzenia na otaczającą nas rzeczywistość. Poszukamy odpowiedzi jak my, współcześni odbiorcy mediów tradycyjnych i społecznościowych możemy się bronić przed propagandą.

Nowoczesność. Epoka, według jednych rozpoczynająca się wraz z wybuchem rewolucji francuskiej i zwycięstwem wzniosłych idei wolności, równości i braterstwa. Według innych – czas rewolucji przemysłowej oraz rozwoju kapitalizmu dzielącego społeczeństwo na tych, którzy w pocie czoła wypracowują zyski i tych, którzy nimi dysponują. Nowoczesność, której koniec wieszczono wiele razy, wciąż określa naszą rzeczywistość, kształtując kulturę, naukę, życie społeczne, politykę, ekonomię, a także wyobrażenia na temat nas samych. Chcąc zrozumieć siebie i  świat, który nas otacza, musimy zatem ciągle do nowoczesności wracać. Wystawa dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi proponuje właśnie taką poznawczą podróż.

Nazwaliśmy ją Atlasem, jest bowiem zbiorem map rozrysowujących topografię nowoczesności – czasoprzestrzeni, której geograficzne i chronologiczne granice pozostają płynne i nieokreślone. Tak samo, jak w pierwszej odsłonie Atlasu mapy te odnoszą się do 14 rozpoznanych przez nas terytoriów tej czasoprzestrzeni: autonomii, eksperymentu, emancypacji, ja, kapitału, katastrofy, maszyny, miasta, muzeum, normy, tradycji, postępu, propagandy i rewolucji. Nowy Atlas zmienia jednak swój charakter – ma nie tyle opisywać rzeczywistość, ile zachęcać do tworzenia jej własnych, samodzielnych interpretacji. Tym sposobem, Atlas daje wyraz przekonaniu, że nie ma jednej nowoczesności, a wielość jej manifestacji łączy się z wielością oddziałujących na nią idei, wizji, religii, tradycji, społecznych, ekonomicznych i kulturowych kontekstów.


Monika Szewczyk-Wittek - absolwentka Instytutu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja fotografia). Fotoedytorka i kuratorka. Autorka tekstów oraz wywiadów z fotografami i fotografkami. Pomysłodawczyni przedsięwzięć promujących fotografię. Współtwórczyni projektu Wszyscy Jesteśmy Fotografami. Kierowała archiwizacją i digitalizacją zbiorów TR Warszawa. Współkuratorka archiwum Pawła Pierścińskiego. Prowadzi zajęcia z fotoedycji i etyki fotografii na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka wydanej w 2021 roku książki “Jedyne. Nieopowiedziane historie polskich fotografek” i kuratorka wystawy (w Domu Spotkań z Historią) pod tym samym tytułem.

_________________________________________________________________

Wydarzenie w reżimie sanitarnym, liczba miejsc jest ograniczona. Limit nie obowiązuje osób posiadających zaświadczenie o szczepieniu przeciwko COVID-19. Okazanie certyfikatu szczepienia jest dobrowolne. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości oraz prosimy o wcześniejsze przygotowanie dokumentu (QR kod).

Podziel się informacją

Wydarzenia towarzyszące

INFO

Miejsce

ms2 , Ogrodowa 19

Czas

11.03.2022, piątek, godz. 17.30

oprowadza

Monika Szewczyk-Wittek

wstęp

1 zł

Podziel się informacją