Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.”

INFO

Wydawca

Muzeum Sztuki w Łodzi    

Autorzy tekstów

Céline Berchiche, Barbara Brus-Malinowska, Masha Chlenova,  Wietse Coppes, Isabelle Ewig, Maria Franecka, Małgorzata Geron, Barbara Gołębiowska, Adriaan Gonnissen, Pierre Guénégan, Mariëtta Jansen, Walburga Krupp, Paulina Kurc-Maj, Martine Mathias, Paweł Polit, Anna Saciuk-Gąsowska, Marek Igor Skrzyński, Karel Srp, Maike Steinkamp, Przemysław Strożek, Agnieszka Szewczyk, Cecilia de Torres, Arta Valstar-Verhoff, Romana Wojtynek, Karolina Zychowicz

Tłumaczenie tekstów

Martyna Dec, Maria Franecka, Agnieszka Hatowska, Łukasz Mojsak, Anna Sikora-Sabat 

Koncepcja i redakcja naukowa

Paulina Kurc-Maj, Anna Saciuk-Gąsowska

Koordynacja wydawnicza

Martyn Kramek

Projekt graficzny i skład

Tomasz Bierkowski

Pierwsza po blisko półwieczu, rozbudowana i uaktualniona monografia kolekcji, która dała impuls do rozwoju ówczesnego Miejskiego Muzeum Historii i Sztuki im. J. i K. Bartoszewiczów w Łodzi - obecnie Muzeum Sztuki w Łodzi - w jedną z najważniejszych w Europie placówek wystawienniczych i naukowo-badawczych poświęconych badaniom nad różnymi aspektami sztuki nowoczesnej i współczesnej.

Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Nowoczesnej grupy „a.r.” to pierwszy zbiór radykalnej sztuki awangardowej w Polsce, a także jeden z pierwszych na świecie stworzonych z myślą o publicznej prezentacji. Jest wyjątkowa także dlatego, że powstała z darów artystów i z inicjatywy środowiska artystycznego. Wreszcie jest to kolekcja, która została zdeponowana, a następnie podarowana ówczesnemu muzeum miejskiemu, miała więc od początku charakter zbiorów publicznych. Ten fakt oznaczał usankcjonowanie dziedzictwa awangardy poprzez włączenie go do „oficjalnego” obiegu kultury. Publikacja prezentuje zaktualizowaną, choć wymagającą wciąż dalszych badań, wiedzę dotyczącą historii kolekcji.

Wydawnictwo zawiera dwa eseje: pierwszy, autorstwa Pauliny Kurc-Maj i Anny Saciuk-Gąsowskiej, przedstawia historię kolekcji i etapy jej budowania w oparciu o aktualny stan badań, drugi, autorstwa Mashy Chlenovej, poświęcony jest jej umiejscowieniu wśród powstających w zbliżonym czasie innych zbiorów sztuki awangardowej.

Ostatni rozdział książki to prezentacja wszystkich dzieł Kolekcji, zawierająca reprodukcje opatrzone notami interpretującymi. Również te dzieła, które zaginęły w czasie II Wojny Światowej, są opisane bądź opracowane zgodnie z najbardziej aktualnym stanem wiedzy. Publikację kończy część katalogowa, w skrócony sposób podająca historię każdego z dzieł wraz z opisem konserwatorskim.


ISBN 978-83-62820-89-3
Rok wydania: 2019
Format: 19,5 x 25 x 2,5 cm
Oprawa: miękka
Liczba stron: 284
Liczba ilustracji: ok 207 (125 kolorowych i 82 czarno-białe)

Cena: 70 zł

Publikacja dostępna w języku polskim i angielskim


KSIĘGARNIA

Podziel się informacją

Galeria

INFO

Wydawca

Muzeum Sztuki w Łodzi    

Autorzy tekstów

Céline Berchiche, Barbara Brus-Malinowska, Masha Chlenova,  Wietse Coppes, Isabelle Ewig, Maria Franecka, Małgorzata Geron, Barbara Gołębiowska, Adriaan Gonnissen, Pierre Guénégan, Mariëtta Jansen, Walburga Krupp, Paulina Kurc-Maj, Martine Mathias, Paweł Polit, Anna Saciuk-Gąsowska, Marek Igor Skrzyński, Karel Srp, Maike Steinkamp, Przemysław Strożek, Agnieszka Szewczyk, Cecilia de Torres, Arta Valstar-Verhoff, Romana Wojtynek, Karolina Zychowicz

Tłumaczenie tekstów

Martyna Dec, Maria Franecka, Agnieszka Hatowska, Łukasz Mojsak, Anna Sikora-Sabat 

Koncepcja i redakcja naukowa

Paulina Kurc-Maj, Anna Saciuk-Gąsowska

Koordynacja wydawnicza

Martyn Kramek

Projekt graficzny i skład

Tomasz Bierkowski

Podziel się informacją