Leopold Buczkowski. Przebłyski historii, przelotne obrazki

Książka prezentuje wizualną twórczość Leopolda Buczkowskiego, artysty który posługując się bardzo różnorodnymi technikami ukazywał dynamikę zmieniającego się świata, koncentrując się często na jego dezintegracji.

 

 

Leopold Buczkowski (1905-1989) jest rozpoznawalny przede wszystkim jako pisarz, autor nowatorskich utworów literackich, takich jak Czarny potok (1954), Dorycki krużganek (1957), Pierwsza świetność (1966), Uroda na czasie (1970) czy Oficer na nieszporach (1975). Jego prozę charakteryzuje tendencja do wieloperspektywizmu i kolażowego łączenia fragmentów różnych tekstów. Badacze podkreślają dokumentalno-archiwalną poetykę tej twórczości, wskazują na wykorzystywanie formy scenariusza filmowego. Struktura utworów Buczkowskiego ma związek z jego refleksją nad historią, pojmowaną jako dziedzina zmagania się nieokiełznanych i niszczących sił – procesów o nieprzewidywalnych skutkach i przebiegu.

Twórczość artystyczną Leopolda Buczkowskiego, mniej znaną, cechuje różnorodność tematów i stylów oraz inwencja w doborze i łączeniu technik artystycznych. Buczkowski posługuje się rysunkiem, fotografią, technikami graficznymi i wodnymi, techniką olejną, kolażem. W późnej fazie twórczości nadaje swoim przedstawieniom charakter przestrzenny, kształtując rzeźby i asamblaże. Różnorodność ta wyrasta z wielokulturowej rzeczywistości Podola lat 30-tych XX wieku – zniszczonej przez wojnę krainy jego dzieciństwa i młodości, zamieszkiwanej przez ludność polską, ukraińską i żydowską.


Wydawca:  Muzeum Sztuki w Łodzi
Autorzy tekstów: Leopold Buczkowski, Agnieszka Karpowicz, Paweł Polit, Karol Jóźwiak, Marian Kratochwil, Ewa Klekot, Justyna Staroń
Redakcja naukowa: Agnieszka Karpowicz, Paweł Polit
Koordynacja wydawnicza: Martyn Kramek
Projekt graficzny i skład: Krzysztof Bielecki

ISBN 978-83-66696-13-6
Rok wydania: 2021
Format: 19,2 x 24,3 x 3 cm
Oprawa: twarda w płótnie
Ilość stron: 330
Ilość ilustracji: ok 201  (124 kolorowe i 77 czarno-białych)
Język: polski
 

 

Publikacja towarzysząca wystawie „Leopold Buczkowski. Przebłyski historii, przelotne obrazki ” 29.10.2021 - 13.02.2022 Muzeum Sztuki | ms2 Ogrodowa 19, Łódź


Regulamin księgarni        Kontakt


 

 

Cena: 120,00 zł
Waga: 1,08 kg

Podziel się informacją