Karolina Łabowicz-Dymanus oprowadza po wystawie "W jakim pięknym miejscu jesteśmy"

Zapraszamy na cykl oprowadzań eksperckich po wystawie "W jakim pięknym miejscu jesteśmy". 6 maja po ekspozycji oprowadzi dr Karolina Łabowicz-Dymanus - historyczka sztuki, zajmująca się alterglobalistyczną teorią sztuki.

INFO

Miejsce

ms1, ul. Więckowskiego 36, wejście od ul. Gdańskiej 43

Czas

6.05.2022, piątek, godz. 18.00

oprowadza

Katarzyna Łabowicz-Dymanus

wstęp

1 zł

W trakcie oprowadzania podążymy śladem teorii horyzontalnej historii sztuki, jej znaczenia w uwrażliwieniu na horyzontalne kontakty artystyczne i społeczne oraz schematy podpowiadane przez kolonizujący wzrok. Zastanowimy się nad zmianami, które zaszły w XXI wieku w postrzeganiu sztuki, m.in. rezygnacji z wyjątkowości obiektu oraz przedstawiania gotowych wzorców do rozwiązywania problemów społecznych czy ekonomicznych, które były stosowane przez dwudziestowieczne awangardy. Ku obecnemu zwrotowi do prac oferujących twórczą procesulaność, dialog oraz podkreślenie różnorodności i zróżnicowania świata. Podyskutujemy, czy sztuka może mieć jeszcze sprawczą siłę i dlaczego ważne jest skupienie się na lokalnej społeczności i jej potrzebach w zglobalizowanym świecie, znajdującym się pod presją nieustannego kryzysu oraz jak na te problemy stara się odpowiedzieć Muzeum Sztuki w Łodzi i wystawa.

dr Karolina Łabowicz-Dymanus – historyczka sztuki, zajmuje się alterglobalistyczną teorią sztuki. Pracuje w Instytucie Sztuki Państwowej Akademii Nauk gdzie jest kierowniczką działu Dokumentacji Sztuk Wizualnych XX i XXI wieku. Obecnie prowadzi badania nad wymianą artystyczną pomiędzy PRL i krajami socjalistycznej Azji w latach 1950-tych. Jest autorką książki “Synchronizacja w Sieci. Centra Sztuki Współczesnej Sorosa – cztery modele: Budapeszt, Kijów, Tallin, Budapeszt” (2016).

________________________________________________________________________________________________

Cykl eksperckich oprowadzań po wystawie „W jakim pięknym miejscu jesteśmy” skomponowanej z darów przekazanych Muzeum Sztuki w Łodzi w latach 2008–2021. Tytuł ekspozycji, kuratorka Anna Łazar, zaczerpnęła z performansu Andrzeja Mitana i Cezarego Staniszewskiego, wykonanego na początku lat 90. Humor jakim wówczas posłużyli się artyści by mówić o sztuce i geopolityce przenika całą wystawę, a intrygujący dialog między dziełami prowadzony jest niekiedy tematycznie, czasem formalnie, a bywa, że i historycznie.  Wystawa także swoją aranżację zawdzięcza artystom - siedziska przygotowało Biuro Wspólnej Aktywności (Pamela Bożek i Paweł Błęcki), natomiast całość zaprojektował Kacper Szalecki.


Terminy kolejnych oprowadzań:

8 maja 2022, niedziela, godz. 13:00

prof. Jerzy Jarniewicz – poeta, tłumacz, krytyk literacki.

Wykładowca literatury angielskiej na Uniwersytecie Łódzkim, członek zespołu redakcyjnego „Literatury na Świecie”. Autor trzynastu zbiorów wierszy i dwunastu książek krytycznoliterackich. Przekładał twórczość autorów takich jak James Joyce, Philip Roth, John Banville, Raymond Carver, Edmund White.

 

13 maja 2022, piątek, godz. 18:00

dr Magdalena Nowicka-Franczak – socjolożka, eseistka, zajmuje się analizą polskiej debaty publicznej po 1989 roku.

Pracuje w Zakładzie Badań Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Interesuje się sporami wokół pamięci zbiorowej oraz transformacji ustrojowej, rolą dziennikarzy i intelektualistów w debacie publicznej, postfoucaultowską analizą dyskursu i wschodnioeuropejskim wariantem teorii postkolonialnej. Autorka monografii pt. "Niechciana debata. Spór o książki Jana Tomasza Grossa" (2017).

Podziel się informacją

Wydarzenia towarzyszące

INFO

Miejsce

ms1, ul. Więckowskiego 36, wejście od ul. Gdańskiej 43

Czas

6.05.2022, piątek, godz. 18.00

oprowadza

Katarzyna Łabowicz-Dymanus

wstęp

1 zł

Podziel się informacją