Dofinansowanie dla Muzeum Sztuki w Łodzi

Dzięki dwóm projektom, wartym łącznie ponad 27 milionów zł, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Muzeum Sztuki zyska nowe powierzchnie i zrewitalizuje dotychczas używane budynki.

W ramach pierwszego z nich muzeum rozbuduje i przebuduje znajdujący się na terenie siedziby głównej przy ul. Więckowskiego 36 budynek „J”. Budynek, który ze względu na swój stan pełni obecnie ograniczone funkcje gospodarcze, zostanie wyburzony do wysokości parapetów, a następnie nadbudowany i rozbudowany oraz wyposażony w pełną infrastrukturę techniczną niezbędną dla magazynów, pracowni i warsztatów. W efekcie muzeum zyska zaś nową powierzchnię do przechowywania zbiorów. Całkowita wartość projektu wyniesie 9 439 006,66 zł.

Drugim projektem, który zostanie zrealizowany dzięki Programowi Operacyjnemu Infrastruktura i Środowisko, będzie rewitalizacja infrastruktury muzeum w budynkach B i C wchodzących w skład siedziby głównej muzeum przy ul. Więckowskiego 36. Za kwotę 17 623 896,61 zł zostaną one przebudowane i nadbudowane, a także przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, co pozwoli rozwinąć w nich działalność i ofertę zgodną ze standardami stawianymi współcześnie przed muzeum: pojawią się w nim windy, sale do prowadzenia działalności edukacyjnej i realizacji programu towarzyszącego poszczególnym wystawom, zostanie również zmodernizowana biblioteka, w której zbiorach znajdują się unikatowe specjalistyczne pozycje.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 577 249, 31 i 12 242 057, 01 zł

Podziel się informacją

Podziel się informacją