Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku

Atlas nowoczesności to osnuta wokół dzieł pochodzących z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi opowieść o nowoczesności rozumianej jako zestaw idei, napięć i energii, do dzisiaj pośrednio lub bezpośrednio kształtujących rzeczywistość społeczną. W niniejszym wydawnictwie opowieść ta przyjmuje formę wizualno-tekstowego kolażu, dla którego punktem wyjścia jest otwarta na początku 2014 roku w jednej z siedzib łódzkiego muzeum wystawa przygotowana pod kierownictwem Jarosława Suchana przez zespół kuratorski w składzie: Aleksandra Jach, Paulina Kurc-Maj, Maria Morzuch, Anna Saciuk-Gąsowska, Katarzyna Słoboda, Joanna Sokołowska, Magdalena Ziółowska.
Zarówno wystawa, jak i odwołujące się do niej wydawnictwo nie opowiadają o dziejach modernizmu ani tym bardziej — o historii modernistycznej sztuki. Miast chronologicznie uporządkowanej narracji oferują montaż wyobrażeń nowoczesności oraz jej śladów utrwalonych w sztuce XX i XXI wieku. Pojawiający się w tytule „atlas” określa zasadę przyjętej konstrukcji: jest ona swoistym zbiorem map, z których każda opisuje topografię innego terytorium nowoczesności. Nie wszystkie terytoria zostały w nim opisane, ale też niekompletność tego zbioru, a także kolażowy sposób jego organizacji zdają się najlepiej oddawać nowoczesne doświadczenie rzeczywistości — jego nieuchronną fragmentaryczność i nieciągłość.
Publikacja stanowi próbę przeniesienia przyjętej dla wystawy konstrukcji w przestrzeń książki — co, oczywiście, nie odbywa się bez strat. Książka nie oddaje wszystkich jej wymiarów, równocześnie jednak  rozbudowuje ją o nowe treści. Otwierający esej przedstawia metodologiczne konteksty, w jakich ujmowana  jest nowoczesność za pomocą „atlasu”.Przyjęta w nim perspektywa zostaje rozwinięta w kolejnych  czternastu rozdziałach. Składają się na nie krótkie opracowania na temat poszczególnych fenomenów nowoczesności, przygotowane przez badaczy i badaczki specjalizujące się w danej dziedzinie, oraz materiał ilustracyjny złożony z reprodukcji prac eksponowanych w ramach łódzkiej wystawy. Dopełnienie stanowią przygotowane na potrzeby niniejszego wydawnictwa kolaże Witka Orskiego, umieszczone na początku rozdziałów. Zestawiają one, mieszają i przemieszczają elementy prac pochodzących z różnych części oryginalnego „atlasu”,  otwierając tym samym wyobrażenia nowoczesności na kolejne przekształcenia i interpretacje. Nowoczesność nieprzypadkowo staje się przedmiotem refleksji w łódzkim Muzeum Sztuki. To w nim została stworzona jedna z pierwszych w świecie muzealnych kolekcji sztuki modernistycznej. To tutaj przez dziesięciolecia kształtowano obraz artystycznego modernizmu, ustanawiając hierarchie obowiązujące w sztuce polskiej do dzisiaj. Co jednak najważniejsze, to tutaj właśnie ideę muzeum powiązano z nowoczesną ideą krytyczności, uznając, że misją Muzeum Sztuki winno być wyzwalanie zdolności do krytycznego widzenia rzeczywistości — zarówno tej artystycznej, jak i pozaartystycznej”. 


Wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi
Autorzy tekstów: Jarosław Suchan, Maria Popczyk, Agnieszka Rejniak-Majewska, Wiktor Marzec, Tomasz Swoboda, Agata Zysiak, Andrzej Szczerski, Piotr Słodkowski, Tomasz Majewski, Iwona Kurz, Karol Jóźwiak, Katarzyna Bojarska, Paweł Mościcki, Ewa Majewska, Agata Pietrasik
Redakcja:  Anna Saciuk-Gąsowska, Jarosław Suchan, Łukasz Zaremba
Koordynacja wydawnicza: Andżelika Bauer
Projekt graficzny i skład: Honza Zamojski / szaransky.biz

ISBN 978-83-63820-55-8
Rok wydania: 2017
Format: 21,7 x 29 x 2,5 cm
Oprawa: miękka
Ilość stron: 321
Ilość ilustracji: ok. 409 (96 czarno-białych i 313 kolorowych)
Język: publikacja wydana w dwóch wersjach językowej: polskiej i angielskiej

Publikacja towarzysząca stałej ekspozycji muzealnej - wystawie: „Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku”, ms², ul.Ogrodowa 19, Łódź

Cena 50 zł - wersja polskojęzyczna i wersja angielskojęzyczna.
Publikacja dostępna w sprzedaży w naszej księgarni.


POBIERZ FRAGMENT      KSIĘGARNIA


 

Podziel się informacją

Podziel się informacją