Andrzej Zwierzchowski. Działania archaiczne

Katalog ukazuje w retrospektywnym ujęciu twórczość Andrzeja Zwierzchowskiego - prace na papierze oraz malarstwo z lat 1967-2023; pejzaże, serie portretów, obrazy o tematyce szkolnej, obyczajowej, biblijnej, mitologicznej i podróżniczej.

 

 

Przez niektórych krytyków sztuki i kuratorów wystaw, twórczość Andrzeja Zwierzchowskiego określana jest jako skupiona na problematyce przestrzeni, światła i metafizycznych odniesień. Inni zauważają obecną w tym malarstwie ogromną pasję poszukiwania, która nie pozwala artyście na dłuższe trwanie przy już osiągniętym rozwiązaniu jakiegoś malarskiego problemu; pasję, która powoduje, że jest to sztuka otwarta na ryzyko poszukiwania nowego a wyrzekania się wygody obcowania ze znanym i opanowanym; że jest to sztuka wynikająca bardziej z wewnętrznego przeżycia niż czynnika zewnętrznego, w wyższym stopniu wyłaniająca się z kontemplacji niż obserwacji.

Słowem, jakim można opisać twórczość Andrzeja Zwierzchowskiego, jest harmonia. Definiuje ją także ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań. Artysta reprezentuje bardzo odważne podejście. Wymyśla nowe sposoby, a nie modyfikuje już istniejące. Jego życiem kieruje ciekawość świata, co odzwierciedla się w  sztuce artysty. Zwierzchowski nie poddaje się także wpływom mód, tworząc własny, charakterystyczny styl.

Jego twórczośc to w większości autorskie komentarze, spostrzeżenia, reminiscencje, wspomnienia i refleksje, nierzadko zabarwione specyficznym humorem. Artysta eksperymentuje też z malarską materią i formą obrazu, w spektrum od figuracji do abstrakcji, od pojedynczego widoku do obrazów w obrazie, od pojedynczego płótna po kalejdoskopowe lub wieloelementowe kompozycje.


Wydawca:  Muzeum Sztuki w Łodzi
Redakcja: Andrzej Biernacki, Wiesław Łuczaj
Autorzy tekstów: Andrzej Zwierzchowski, Andrzej Biernacki, Wiesław Juszczak
Tłumaczenie tekstów: Barry Keane, Justyna Wencel
Koordynacja wydawnicza: Andżelika Bauer
Projekt graficzny: Ryszard Bienert

ISBN 978-83-66696-52-5
Rok wydania: 2023
Format: 21,6 x 28 x 2,3 cm
Oprawa: miękka
Ilość stron: 322
Ilość ilustracji: ok 167  (160 barwnych i 7 czarno-białych)
Język: wydanie dwujęzyczne polsko/angielskie

 


Publikacja towarzysząca wystawie „Andrzej Zwierzchowski. Działania archaiczne” w Muzeum Sztuki | ms2, ul. Ogrodowa 19 Łódź (25.10.2023 - 24.03.2024)


Regulamin księgarni       Kontakt


 

 

Cena: 150,00 zł
Waga: 0,94 kg

Podziel się informacją