Andrzej Zwierzchowski. Działania archaiczne

Publikacja ukazuje w retrospektywnym ujęciu twórczość Andrzeja Zwierzchowskiego - prace na papierze oraz malarstwo z lat 1967-2023; pejzaże, serie portretów, obrazy o tematyce szkolnej, obyczajowej, biblijnej, mitologicznej i podróżniczej.

INFO

Miejsce

Księgarnia ms

Wydawca

Muzeum Sztuki w Łodzi

Redakcja

Andrzej Biernacki, Wiesław Łuczaj

Autorzy tekstów

Andrzej Zwierzchowski, Andrzej Biernacki, Wiesław Juszczak

Tłumaczenie tekstów

Barry Keane, Justyna Wencel

Koordynacja wydawnicza

Andżelika Bauer

Projekt graficzny

Ryszard Bienert

Przez niektórych krytyków sztuki i kuratorów wystaw, twórczość Andrzeja Zwierzchowskiego określana jest jako skupiona na problematyce przestrzeni, światła i metafizycznych odniesień. Inni zauważają obecną w tym malarstwie ogromną pasję poszukiwania, która nie pozwala artyście na dłuższe trwanie przy już osiągniętym rozwiązaniu jakiegoś malarskiego problemu; pasję, która powoduje, że jest to sztuka otwarta na ryzyko poszukiwania nowego a wyrzekania się wygody obcowania ze znanym i opanowanym; że jest to sztuka wynikająca bardziej z wewnętrznego przeżycia niż czynnika zewnętrznego, w wyższym stopniu wyłaniająca się z kontemplacji niż obserwacji.

Słowem, jakim można opisać twórczość Andrzeja Zwierzchowskiego, jest harmonia. Definiuje ją także ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań. Artysta reprezentuje bardzo odważne podejście. Wymyśla nowe sposoby, a nie modyfikuje już istniejące. Jego życiem kieruje ciekawość świata, co odzwierciedla się w  sztuce artysty. Zwierzchowski nie poddaje się także wpływom mód, tworząc własny, charakterystyczny styl.

Jego twórczość to w większości autorskie komentarze, spostrzeżenia, reminiscencje, wspomnienia i refleksje, nierzadko zabarwione specyficznym humorem. Artysta eksperymentuje też z malarską materią i formą obrazu, w spektrum od figuracji do abstrakcji, od pojedynczego widoku do obrazów w obrazie, od pojedynczego płótna po kalejdoskopowe lub wieloelementowe kompozycje.

Podziel się informacją

Wydarzenia towarzyszące

INFO

Miejsce

Księgarnia ms

Wydawca

Muzeum Sztuki w Łodzi

Redakcja

Andrzej Biernacki, Wiesław Łuczaj

Autorzy tekstów

Andrzej Zwierzchowski, Andrzej Biernacki, Wiesław Juszczak

Tłumaczenie tekstów

Barry Keane, Justyna Wencel

Koordynacja wydawnicza

Andżelika Bauer

Projekt graficzny

Ryszard Bienert

Podziel się informacją