Andrzej Marian Bartczak. POST-QUAM

Wystawa jest przeglądem wybranych prac artysty: rysunków, malarstwa, ceramiki, obiektów i instalacji, składających się na tytułowy cykl „Post quam”, realizowany od roku 1979 do dzisiaj. Prace są inspirowane wydarzeniami z życia artysty, które, jak pisze „zostawiły niezatarte bruzdy w myślach, uczuciach i rozumie” i mają charakter autobiograficzny. Według autora znaczenie tytułu może odnosić się także „do wszelkiej twórczości rozumianej jako trwający w czasie, intencjonalny i precedensowy proces”, w którym dzieła wyrastają na gruncie innych dzieł.

 

 

INFO

Miejsce

ms1, Gdańska 43 

Czas

14.04.2023-10.09.2023

Wernisaż

14.04.2023 (piątek), godz. 18:00

kurator

Andrzej Biernacki

współpraca

Wiesław Łuczaj

koordynacja komunikacji

Katarzyna Szklarek-Zarębska, Kinga Świtoniak, Adrianna Ziółek

Operujące różną formą moje prace Post-quam nie są owocem szczególnego rodzaju antycypacji późniejszych wydarzeń ani moich profetycznych uzdolnień. Więcej, nie są, bo nie mogą być przykładem postawy antyakademickiej; to jest obawa zagrożenia i utraty. Codzienna, uporczywa praca prowadzi do zaskakujących i być może kontrowersyjnych dla samego autora rozwiązań.

 Andrzej Marian Bartczak

 
 

Chodzi o zestawienie zmaltretowanych procesem twórczym materii z dorobku Andrzeja Bartczaka, przywodzących na myśl „odpady” zbrojnych konfliktów, tego, co z wojny jako cywilizacji śmierci pozostaje, z kruchą ex definitione ceramiką, która jako niemal jedyna zostaje po cywilizacjach życia.

 Andrzej Biernacki (kurator) 
 

Uwaga: przestrzeń wystawy niedostępna dla osób poruszających się na wózkach.

 

Podziel się informacją

Załączniki

INFO

Miejsce

ms1, Gdańska 43 

Czas

14.04.2023-10.09.2023

Wernisaż

14.04.2023 (piątek), godz. 18:00

kurator

Andrzej Biernacki

współpraca

Wiesław Łuczaj

koordynacja komunikacji

Katarzyna Szklarek-Zarębska, Kinga Świtoniak, Adrianna Ziółek

Podziel się informacją