Szkolne lata. Początki ASP w Łodzi

ms¹, ul. Więckowskiego 36 (parter)
11 grudnia 2015 - 31 stycznia 2016

Wystawa dotyczyła pierwszych, pionierskich lat Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Objęła okres od momentu powstania, poprzez formowanie się programu szkoły aż do stycznia roku 1950, w którym Władysław Strzemiński został z niej zwolniony.
 
Przygotowana przede wszystkim w oparciu o dokumentację przechowywaną w ASP i dzieła z kolekcji Muzeum Sztuki wystawa sygnalizuje różnorodność poszukiwań i twórczych dróg pierwszych wykładowców i studentów. Jest także świadectwem znaczącego wpływu wykładów Władysława Strzemińskiego z historii sztuki i kompozycji na twórczość studentów, co najwyraźniej odzwierciedla się w pracach powstałych w czasie plenerów artystycznych, na których Strzemiński był jednym z opiekunów. 

Tytułowe wczesne lata prezentowane były przez prace pochodzące sprzed 1950 roku, wystawa stała się okazją do zobaczenia w jednej przestrzeni dawnych prac Stefana Wegnera, Bolesława Hochlingera, Romana Modzelewskiego (ówczesnych wykładowców) i bardzo wczesnych prac grona studentów uczelni, w tym Stanisława Fijałkowskiego, Lecha Kunki, Stefana Krygiera, Judyty Sobel, Andrzeja Strumiłły i Bolesława Utkina.
 
Uczelnia w założeniu programowym miała zapewnić „dopływ wykwalifikowanych sił do przemysłu, a posiadających jak najwyższe kwalifikacje artystyczne”, jak pisał Leon Ormezowski, pierwszy rektor powstałej szkoły, we wniosku do Ministra Kultury o zgodę na utworzenie tej placówki. Rok 1950 jest datą graniczną, po której dotychczasowa kadra i nowatorski program uczelni zostały radykalnie zmienione. Wkrótce po zwolnieniu z pracy Władysława Strzemińskiego zawieszono również w obowiązkach jego najbliższego współpracownika i rektora uczelni, Stefana Wegnera - jedynego, którego twórczość i poglądy artystyczne były zbieżne z tymi głoszonymi przez Strzemińskiego. Ich wymuszone przez władze odejście zakończyło pewien etap w kształtowaniu uczelni i wizji jej rozwoju, do których powrót możliwy był dopiero po odwilży 1956 roku. 

Pretekstem dla stworzenia wystawy przygotowanej wspólnie przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi i Muzeum Sztuki było siedemdziesięciolecie powstania w Łodzi Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, dzisiejszej ASP im. Władysława Strzemińskiego. 

Kuratorzy: Anna Saciuk-Gąsowska (MSŁ) i Wojciech Leder (ASP)
Identyfikacja wizualna wystawy: Olga Zielińska (ubiegłoroczna absolwentka łódzkiej ASP)
Projekt ekspozycji: Joanna Góra-Raurowicz (tegoroczna dyplomantka ASP)
Koordynacja: Michał Nowakowski


Wydarzenia towarzyszące:

ms¹, ul. Więckowskiego 36
13 grudnia 2015, godz. 17:00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie - Anna Saciuk Gąsowska i Wojciech Leder

ms¹, ul. Więckowskiego 36
16 stycznia 2016, godz. 11:11 i 13:13
Ja i miasto - warsztaty dla dzieci i młodzieży

ms¹, ul. Więckowskiego 36
16 stycznia 2016, godz. g. 17:00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie - Anna Saciuk Gąsowska i Wojciech Leder

ms², ul. Ogrodowa 19
21 stycznia 2016 godz. 18:00
"Teoria widzenia" W. Strzemińskiego i "O nową organizację muzeów sztuki" M. Minicha, czyli jak patrzeć na sztukę. Wykład Pauliny Kurc-Maj

Kawiarnia w Muzeum Sztuki w Łodzi, ul. Więckowskiego 36
30 stycznia 2016, godz.16:00
Spotkanie z profesorem Stanisławem Fijałkowskim
Prowadzenie: Paweł Polit, Anna Saciuk-Gąsowska

ms¹, ul. Więckowskiego 36
31 stycznia 2016, godz. 17:00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie - Anna Saciuk Gąsowska i Wojciech Leder

Galeria

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.